Dobar deo preduzeća u Srbiji nesolventan

“To ima svoje posledice po likvidnost i ne može se drugačije reštiti, nego da se čitav javni i privatni sektor dovede na komercijalne i tržišne uslove”, rekao je on novinarima uoči konferencije “Mere za izlazak iz krize – izazovi, prioriteti i rizici u Srbiji i Vojvodini 2013-2020”.

Prema njegovim rečima, konsolidacija javnog i privatnog sektora olakšala bi i situaciju u bankama, jer banke imaju nenaplativa potraživanja koja su upravo posledica stanja u korporativnom sektoru.

“Dosta je važno da se napravi i fiskalna reforma u Srbiji, koja bi značajno smanjila opterećenje privrede, a to bi onda značilo i dodatno smanjenje javnih rashoda”, rekao je Gligorov u Novom Sadu.

Dodao je da su rashodi u Srbiji i dalje veliki, bez obzira na smanjenja zbog inflacije, a poreski teret je čak povećan, što nije dobro za privredu koja je u relativno rđavom finansijskom stanju”, zbog čega bi država trebala da napravi ozbiljnu poresku reformu.

“Ključni problem u Srbiji je niska zaposlenost i potrebno je napraviti jedan dobar program aktivne politike zapošljavanja, zato što sa ovim stepenom zaposlenosti teoretski i praktično se vrlo malo šta može uraditi”,
ocenio je Gligorov.

Govoreći o stanju u javnim i javno-komunalnim preduzećima Gligorov je rekao da je jedan od načina za poboljšanje njihove efikasnosti ulazak u javno-privatna partnerstva i veće uključivanje privatnog sektora.

NOVI SAD, 30. novembra 2012. (Beta)