Mesić: Rat protiv ćirilice je antidemokratski

Aktuelna vlast u Hrvatskoj bi morala da bude svesna činjenice da "mitingaši postaju sve jači, sve drskiji i sve agresivniji, sa svakim skupom na koji nema adekvatnog odgovora", naveo je Mesić u autorskom tekstu za nedeljni novosadski "Dnevnik".

"Taj odgovor nije i ne može biti upozoravanje na činjenicu da je ćirilica (bosančica) bila u neko doba i hrvatsko pismo nego može biti samo i jedini jasno kvalificiranje ‘rata protiv ćirilice’ kao anticivilizacijskog i antidemokratskog poteza u službi politike i dosledno sprovođenje Ustava i zakona Hrvatske", istakao je Mesić.

On je kazao da će samo tako u Hrvatskoj biti verodostojni "kada Srbiju, regiju i svet uveravamo da nam je stalo do dobrih odnosa s Beogradom (a oni su potrebni koliko nama toliko i Beogradu), baš kao i kada Evropsku uniju uveravamo da nema promene u našoj politici prema nacionalnim manjinama".

Mesić je istakao da "oklevanje i taktiziranje može biti uvod u krizu kakve sada (još) nema".

Kada bi se sudilo prema medijima u Hrvatskoj i Srbiji, smatra Mesić, moglo bi se zaključiti da aktuelni hrvatsko-srpski odnosi žive u senci ćirilice, odnosno spora oko postavljanja dvojezičnih tabli (što znači i na ćirilici) u Vukovaru.

Mesić smatra da ništa nema netačnijeg od toga i ocenjuje da je taj spor nametnut i iskonstruisan, a "oni koji ga tako agresivno nameću niti su predstavnici svih branitelja (veterana) niti su predstavnici svih Vukovaraca. A kao treće, u pitanju uopšte nije ćirilica nego politika".

(Izvor: Kurir )

Pogledajte još