Protest zaposlenih u beogradskim bibliotekama

Zaposleni u Biblioteci grada Beograda smatraju da je velika farsa slaviti Dan knjige budući da je u celoj prošloj godini od preko 25 miliona dinara prihoda ustanove, za kupovinu knjiga potrošeno tek nešto više od 200.000 dinara, a nagomilani problemi u BGB, poremećeni međuljudski odnosi zbog lošeg i neodgovornog poslovanja rukovodstva kuće, već danima su tema Sekretarijata za kulturu i Saveta za kulturu grada Beograda, ističe se u pismu koje su medijima dostavili zaposleni bibliotekari Biblioteke grada Beograda.

Od kada se jedan broj stručnih ljudi ove kuće obratio UO sa izričitim zahtevom da se uskrati poverenje direktorki Jasmini Ninkov i savetniku Mirku Markoviću, dva člana Upravnog odbora pokazala su neslaganje s poslovnom politikom – predsednica Ivana Dimić podnela je neopozivu ostavku na tu funkciju, a član Upravnog odbora Dubravka Stojanović uputila je pismo Sekretarijatu za kulturu s konkretnim pitanjima vezanim za poslovnu politiku ustanove. Potpisnici zahteva iznetog na sednici UO su četiri savetnika, nekoliko načelnika Odeljenja i još pedesetak bibliotekara i knjižničara koji časno obavljaju svoje bibliotečke poslove. Zaposleni navode nekoliko razloga nezadovoljstva rukovodstvom aktuelne direktorke Jasmine Ninkov. Između ostalog, navode da je po dolasku na funkciju direktora Jasmina Ninkov, 2009. godine, „demonstrirala visok stepen drskosti u načinu raspolaganja finansijskim sredstvima Biblioteke, kao što je na primer kupovina novog automobila, pored postojećeg u dobrom stanju, za putovanja na koja se godišnje trošilo i preko dva miliona dinara”.

U zahtevu se još kaže: „U izveštaju Državne revizorske komisije za 2010. godinu revizor navodi da se u toj godini isplatilo preko pet miliona na autorske honorare i više od tri miliona dinara za poslove po ugovoru o delu. Za čije autorske honorare, kome i za koje poslove je potrošeno preko osam miliona dinara, od čijih para – budžetskih ili sopstvenih?”, pitaju zaposleni, dodajući da je za razne građevinske radove utrošeno iz sopstvenih sredstava oko 4 miliona dinara, a za kupovinu knjiga, kako navode 200 000 dinara.

Zaposleni još pitaju: „Prošle godine Biblioteka grada Beograda prikazala je da je upisala 165.079 korisnika. Od toga 43 odsto dece predškolskog uzrasta – dakle 70.983 predškolca! Prema zvaničnim podacima iste godine u Beogradu je u predškolskim ustanovama upisano oko 60.000 predškolaca. Da li smo istu decu upisivali u nekoliko opštinskih biblioteka ili se negde potkrala statistička greška, ili smo stvarno upisali svu decu ovoga grada?” i traže hitan odgovor od svoje uprave, i od osnivača, Sekretarijata za kulturu grada, i od grupe uglednih intelektualaca koje je gradonačelnik okupio u savetodavno telo, Saveta za kulturu grada.

Potpisnici zahteva su: Olga Krasić Marjanović, Olga Srećković Franić, Snežana Knežević, Sandra Matijašević, Dubravka Prendić, Ljilja Zečev i Sara Ivković Marković.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.