Danas komemoracija u Jasenovcu

Komemoracija će biti održana u memorijalnom području Jasenovac, na mestu bivšeg ustaškog logora smrti, kod spomenika Kameni cvet.

Najavljeno je obraćanje hrvatskog predsednika Ive Josipovića, predsednika Sabora Josipa Leke, ministra rada Miranda Mrsića, kao izaslanika premijera Zorana Milanovića, predsednice Saveta memorijalnog područja Jasenovac Katice Sedmak i predstavnika logoraša.

Komemoracija počinje susretom s logorašima, nakon čega će kolona s vencima otići do spomenika, rada vajara Bogdana Bogdanovića, gde će se održati komemoracija koja počinje minutom ćutanja za sve žrtve logora.

Posle govora sledi molitva predstavnika verskih zajednica u Hrvatskoj, a onda i polaganje venaca delegacija u kriptu spomenika.

Kao i svake godine komemoraciji prisustvuju predstavnici srpskih, jevrejskih i romskih organizacija, predstavnici logoraša i antifašističkih boraca iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i BiH, kao i diplomatski kor.

Prema podacima Memorijalnog područja Jasenovac, do marta ove godine prikupljena su imena i podaci za 83.145 žrtava, dok je na spisku Muzeja žrtava genocida u Beogradu do sada poimenično navedeno nešto ispod 89.000 žrtava.

Komemoracija je trebalo da bude održana 21. aprila, ali je odložena zbog poplavljenog terena.

Sredinom aprila 1945. godine ustaše su počele da se pripremaju za napuštanje logora, uključujući i likvidaciju zatvorenika.

Oko 600 od ukupno 1.073 još živih logoraša napalo je ustašku stražu i krenulo u proboj koji je preživelo njih 91.

Preostalih 473 logoraša, koji zbog nemoći i bolesti nisu učestvovali u proboju ubijeno je i spaljeno zajedno s logorskim objektima. Istog dana, izvršen je proboj logoraša Kožare, radnog dela logora u samom mestu Jasenovac. Od 167 logoraša 11 je preživelo. Partizani su u logor ušli početkom maja 1945.

Izvor: Tanjgu/B92