RAB Srbija: Veliki broj piratskih radio-stanica, država da reaguje!

Članice RAB Srbija očekuju od nadležnih organa da će ovoga puta da reaguju i počnu konačno da rešavaju probleme emitera.

Piratske radio-stanice

RAB Srbija protestuje što posle osam godina od kada su podeljene frekvencije na konkursima, u Srbiji još postoji veliki broj piratskih radio-stanica, navodi se u saopštenju.

RAB Srbija smatra da je obaveza RRA i RATEL-a, a na osnovu postojećih zakonskih akata, koji jasno određuju pravila postupanja u slučajevima emitovanja programa bez dozvole, da štite prava legalnih emitera.

RAB zahteva da se stanice kojima je oduzeta dozvola i zabranjen dalji rad, kažnjavaju ukoliko nastave sa radom uprkos Zakonu o telekomunikacijama.

U saopštenju se ukazuje i na problem s opštinskim radio-stanicama koje svojim signalom pokrivaju veću teritoriju od one koju mogu prema svojoj dozvoli.

Neregularne mreže

RAB Srbija zahteva od svih regulatornih tela, a posebno od RRA da sprovodi Zakon i ispita situaciju koja je nastala stvaranjem neregularnih mreža.

RAB Srbija zahteva da se ispita rad radio-stanica i utvrdi činjenično stanje koje će ukazati da li je došlo do kršenja određenih članova Zakona. Postavljaju i sledeća pitanja u vezi s radom radio-stanica.

– Da li se program samo reemituje?
– U kom procentu zastupljenosti se emituje sopstveni program?

– Identifikacije i broj zaposlenih

– Da li stanica radi prema projektu koji je predala na konkursu za dobijanje dozvole, tj. da li je njihov rad usklađen sa Zakonom?

Nedozvoljena medijska koncentracija

Skupština RAB Srbije se javnim glasanjem izjasnila da ne podržava mogućnost koju predviđa novi nacrt Zakona o informisanju kojim se jednom licu omogućuje vlasništvo nad više medija u okviru jedne lokalne samouprave.

Produžetak dozvola za frekvencije

Na osnovu raspoloživih informacija, RAB Srbija je jedinstvena u oceni i stoga se zalaže, ali i traži od RRA tj. od Ministarstva da se dozvole produže putem podnošenja zahteva i to u slučajevima u kojima su radio-stanice redovno izmirivale svoje obaveze, nisu imale problema sa Zakonom, ispravno radile i poslovale, imale kvalitetne programske sadržaje.

“Smatramo da u razmatranje prilikom produžetka dozvola treba da se uzme u obzir jedino stanje na taj dan tj. da ukoliko je na dan predavanja zahteva radio izmirio sve svoje obaveze dovola bude produžena”, zaključuje se.