Nenadić: Veća ovlašćenja za ABPK

On navodi da je u tom propisu potrebno povećati ovlašćenja Agencije za borbu protiv korupcije.

Nenadić je rekao da je do tog roka moguće napisati zakon, ali da nije moguće da on bude pred poslanicima, jer postoji obaveza organizovanja javne rasprave, koja mora trajati 20 dana.

Traži se rešenje koje će biti najefikasnije. Potpuno je svejedno da li će zakon biti nov ili će se menjati postojeći propisi“, istakao je Nenadić u Jutarnjem dnevniku RTS-a.

Podsetivši da u Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije stoji obaveza te agencije da proverava da li su funkcioneri tačno prijavili svoju imovinu i prihode, on je ocenio da je ta ovlašćenja Agencije potrebno povećati i precizirati njene obaveze.

U poreskim propisima postoji mogućnost da Poreska uprava proveri tačnost podataka za svakog građanina, bez obzira da li je funkcioner ili ne i tu postoji mogućnost takozvane unakrsne provere, ali za sada nema dovoljno informacija o rezultatima primene tih mera, rekao je Nenadić i dodao da je tu nepoznanicu potrebno rešiti pre pisanja ovog zakona.

Nenadić je podsetio da u slučajevima teškog organizovanog kriminala postoji mogućnost oduzimanja imovine ukoliko je za nekoga dokazano da je, na primer, imao jednu veliku isporuku narkotika i od nje zaradio određenu sumu, čitava njegova imovina dolazi pod sumnju i takav osumnjičeni mora da dokazuje da ju je legalno stekao.

On je rekao da se zalagao za uvođenje i člana 20 Konvencije UN za borbu protiv korupcije koji predviđa uvođenje krivičnog dela nezakonitog bogaćenja.

To znači da, u slučaju da je neko obavljao javnu funkciju, ili odlučivao o pitanjima od javnog interesa kao javni službenik i mogao da dođe u priliku da zloupotrebi položaj da se tada uvede taj “obrnuti teret dokazivanja“, odnosno da mora da se dokaže da je imovina stečena na legalan način, obrazložio je Nenadić.

Nenadić smatra da će u izradi tog zakona morati da učestvuju i ministarstva finansija i pravde, pogotovu Poreska uprava, Agencija za borbu protiv korupcije i predstavnici Tužilaštva za organizovani kriminal.

Izvor: b92