Kalanović: Mreža autoputeva u Srbiji do 2020.

Prema njenim rečima do tada će naša zemlja biti dobro povezana sa susedima i uključena u sistem panevropskih autoputeva.

“Mi ne pravimo infrastrukturu samo da bismo Srbiju infrastrukturno opremili i poboljšali njen poslovni ambijent, već Srbiju vidimo kao zemlju čvrsto vezanu sa susedima, koja produžava mrežu ka velikim koridorima”, naglasila je ministarka na Samitu infrastrukture i građevinarstva za zapadni Balkan.

Ona je na tom skupu, u organizaciji Međunarodne istraživačke mreže (International Researć Networks – IRN), u prezentaciji na temu “Fleksibilni modeli finansiranja velikih infrastrukturnih projekata u Srbiji”, ponovila da je infrastruktura osnov za razvoj svakog društva, te da bez razvijene infrastrukture nema razvoja privrede, boljeg standarda i investicija.

Takođe je podsetila da su Srbija u prethodnom periodu karaktarisale promene granica i nazivi, a da je od juna 2006. zemlja u obliku u kojem je danas.

“Te 2006. godine Srbija se srela sa novim izazovima: infrastruktura koja je bila nasleđena bila je ona jedne velike zemlje Jugoslavije i nije odgovarala Srbiji, jer je strateški bila definisana da je povezivala velike jugoslovenske gradove”
, objasnila je ona.

Jedina moderna saobraćajnica, dodala je, bio je nasleđeni autoput Bratstva i jedinstva, na kojem su se nalazila samo tri velika grada, odnosno samo jedna trećina stanovništva Srbije.

Od 18 srpskih gradova sa preko 100.000 stanovnika, 15 nisu bila vezana za moderne saobarćajnice, ukazala je ona i dodala da je pred Vladom bio zadatak razvoja infrastrukture, te je doneta strateška odluka planiranja razvoja do 2020.

“Strategija predviđa da se do 2020. gotovo svi gradovi od preko 100.000 stanovnika umreže modernim saobraćajnicama koje će biti na nivou autoputeva ili brzih puteva”
, objasnila je Kalanović dodajući da tada nije bilo moguće odlučiti šta je najbolje, nego šta može da se realizuje, pošto je za novih 1.000 kilometara modernih saobraćajnica trebalo obezbediti sredstva.

Izvor: B92