Srbi kompjuterski nepismeni: Svaka druga osoba ne ume da koristi kompjuter

Oko 2 miliona se izjašnjava da poznaje osnove korišćenja računara i računarskih programa, dok samo 910.586 građana Srbije ume da koristi Internet, koristi e-mail i poznaje obradu teksta. Ovo su rezultati iz poslednjeg popisa stanovništva u Srbiji iz 2011. godine.

Tada je Zavod za statistiku prvi put u popisu obuhvatio kompjutersku pismenost i podelio je u tri kategorije: kompjuterski pismena lica, lica koja delimično poznaju rad na računaru i kompjuterski nepismena lica.

Obeshrabrujući podatak je da je svaki drugi Srbin stariji od 15 godina kompjuterski nepismen, a da je broj nepismenih muškaraca i žena gotovo izjednačen.

Izvor: Personal Magazin