Johan Sebastijan Bah

Njegove kompozicije se danas smatraju stubovima moderne kulture, ali on je savremenicima bio poznatiji kao orguljaša. Interes za njegovu autorsku muziku pojavio se tek početkom 19. veka.

Bah je bio iz jedne od najznamenitijih muzičkih porodica, koja je proizvela preko 35 značajnih kompozitora i mnoge muzičare izvođače.

Sa 17 godina svirao je orgulje, klavir, violinu, violu, pevao u horu i bio pomoćnik kantora. Kasnije je radio kao orguljaš, dvorski i crkveni muzičar, dirigent i učitelj.

Za života je bio svetski poznat kao orguljaš i čembalista, a njegovo kompozitorsko stvaralaštvo smatrano je običnim poslom profesionalnog muzičara 15—17. veka koji je stvarao muziku za prigodna dešavanja na dvoru, crkvi ili u gradu.

Bah je jedan od najznačajnijih predstavnika univerzalnog humanizma u umetnosti. Tvorac je velikog broja muzičkih oblika koji karakterišu barok kao razdoblje.

Bavio se svim žanrovima muzike osim opere. Napisao je više od 1000 dela, među njima gotovo podjednak broj vokalnih i instrumentalnih kompozicija.

(old_image)
Pogledajte još