Srpsko domaćinstvo u proseku prima 53.762 dinara mesečno

Od ukupno raspoloživih sredstava 95,4 odsto čine prihodi u novcu, a 4,6 odsto su prihodi u naturi.

Najveći udeo u raspoloživim sredstvima imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa 46,6 odsto, penzije 33,2 odsto, naturalna potrošnja 4,6 odsto i ostala primanja 3,5 odsto.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u Srbiji iznose 50.072 dinara, od čega je najveći udeo izdataka za hranu i bezalkoholna pića 43,2 odsto i stanovanje, vodu, električnu energiju, gas i ostala goriva 15,0 odsto.

Slede izdaci za transport 7,4 odsto, odeću i obuću 4,7 odsto, komunikacije 4,7 odsto, ostali lični predmeti i ostale usluge 4,6 odsto i alkoholna pića i duvan 4,5 odsto.

Podaci su dobijeni putem ankete o potrošnji domaćinstava, kojom se prikupljaju podaci o prihodima, rashodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje.

Pored toga, anketom se prikupljaju i podaci o nekim važnijim pokazateljima životnog standarda (uslovi stanovanja, snabdevenost trajnim potrošnim dobrima i drugo), kao i osnovni podaci o demografskim, ekonomskim i sociološkim karakteristikama domaćinstava.

U anketi se primenjuju metod vođenja dnevnika (domaćinstvo vodi dnevnik potrošnje za petnaest, odnosno šesnaest dana) - za proizvode i usluge lične potrošnje, i metod intervjua (ispitivanja) na bazi upitnika, gde je referentni period za trajna dobra dvanaest meseci, za polutrajna dobra, poljoprivredu, lov i ribolov tri meseca, a za prihode mesec dana.

Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u drugom kvartalu 2013. godine (1.200 za Srbiju), anketirano je 1.130 domaćinstava (94 odsto).

Prema preporukama Evrostata, u anketi se ne primenjuje bilansni pristup (bilansiranje prihoda i rashoda), već koncept “potrošnih izdataka” (izdaci za ličnu potrošnju), koji su klasifikovani prema Klasifikaciji lične potrošnje po nameni (COICOP-HBS).

Evidentira se vrednost dobara i usluga za ličnu potrošnju, bez obzira na to da li su kupljeni u gotovini ili na kredit.

Vrednost proizvoda i usluga iz sopstvene proizvodnje (naturalna potrošnja) evidentira se po kupovnim cenama.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.

Izvor: Blic

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.