Pojeftinili kukuruz i pšenica

U odnosu na prethodni mesec bila je bolja i ponuda kukuruza.

Obim prodaje navedenih proizvoda varirao je od grada do grada, a ponuda ostalih komponenti za pripremu stočne hrane, takođe se nije značajnije menjao u odnosu na predhodni period.

Dominantna cena prirodno sušenog kukuruza bila je na pijacama 20 dinara po kilogramu (din/kg), što ukazuje na pad cene za pet din/kg u odnosu na avgust, objavljeno je u biltenu Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS). Prodajna cena kukuruza u silosima je u zavisnosti od načina sušenja, pakovanja i kvaliteta zrna najčešće varirala od 11,5 din/kg do 13,1 din/kg.

Obim ponude pšenice bio je dobar na pijacama u Srbiji. Najčešća prodajna cena ove ratarske kulture iznosila je 20 din/kg, što je za dva din/kg niža cena u odnosu na avgust.

U silosima se pšenica tokom septembra prodavala po ceni od 16 do 17,7 din/kg. Dobra ponuda stočnog ječma bila je na pijacama, a cena je varirala od 20 do 30 din/kg. U silosima se ova žitarica mogla pazariti jedino u Somboru po ceni od 17,5 din/kg.

Dosta dobra bila je ponuda stočnog brašna na pijacama u Srbiji tokom proteklog meseca, a prodajna cena varirala je od 13 do 19 din/kg. U silosima se prodaja stočnog brašna odvijala po ceni od 13 do 18 din/kg. U maloprodajnim objektima se ovo stočno hranivo moglo pazariti po dominantnoj ceni do 20 din/kg, što ukazuje na pad u odnosu na avgustovsku dominantnu maloprodajnu cenu.

Obim ponude suncokretove sačme u maloprodajnim objektima bio je na prošlomesecnom nivou, a dominirala je cena od 45 din/kg. To je za pet din/kg niža cena u odnosu na avgust.

Najčešća cena sojine sačme u maloprodajnim objektima u Srbiji iznosila je od 90 din/kg, a obim ponude i prodaje bili su takođe na prošlomesečnom nivou. Proteklog meseca nije bilo bitnih izmena u obimu ponude, tražnje i maloprodajne cene lucerkinog brašna u odnosu na avgust.

Prodaja se odvijala najčešće po ceni od 31 do 50 din/kg. Ponuda lucerkinog sena u balama varirala je od mesta do mesta. Najčešća prodajna cena ovog kabastog stočnog hraniva kako na pijacama, tako i na gazdinstvima iznosila je 18 din/kg.


B92

Pogledajte još