Krši zakone EU: Brisel zaustavlja „Južni tok“!

Bilateralni sporazumi o izgradnji gasovoda „Južni tok“, koji su potpisani između Rusije, Bugarske, Srbije, Mađarske, Grčke i Slovenije, Hrvatske i Austrije, predstavljaju kršenje zakona Evropske unije i o njima mora da se pregovara iz početka, saopštila je u sredu Evropska komisija.

Direktor za tržišta energije pri Evropskoj komisiji Klaus Diter Borhert rekao je, obraćajući se u Evropskom parlamentu, da su sporazumi kršenje zakona EU.

- Komisija je pogledala te sporazume i došla do zaključka da nijedan od njih nije u saglasnosti sa zakonima Unije - objasnio je Borhert i dodao da je time državama rečeno da su pod obavezom, jer su članice EU ili članice Evropske energetske zajednice i da moraju zatražiti ponovno pregovaranje sporazuma sa Rusijom, kako bi ti međudržavni sporazumi bili u skladi sa zakonima EU.

Borhert je istakao da, ukoliko ti pregovori ne budu vođeni uspešno, onda države treba da ponište sporazum sa Rusijom.

Evropski komesar za energetiku Ginter Etinger je poslao pismo ruskom ministru energetike Aleksandru Novaku kako bi mu objasnio situaciju. Borhert je naglasio da postoje tri velika pitanja o sporazumima.

Prvo, moraju se posmatrati pravila razdvajanja vlasništva mreže, a to znači da „Gasprom“, koji je i proizvođač i snabdevač gasa, ne može u isto vreme biti i proizvođač i vlasnik mreže za transport.

Drugo, nediskriminatorni pristup treće strane gasovodu mora biti obezbeđen, i ne može biti ekskluzivno pravo „Gasproma“ da bude jedini snabdevač.

Treće, tarifna struktura se mora rešiti.

- Da li je moguće usaglasiti izgradnju gasovoda i operativni deo „Južnog toka“ sa tim pravilima? Ne znam, ne znam još - rekao je Borhert.

Izvor: Novosti

Pogledajte još