Skupština danas o budžetu u pojedinostima

Prethodno će o 171 amandmanu podnetom na predlog budžeta raspravljati Odbor za finansije pošto juče nije završio taj posao posle više od pet sati rada. Među amandmanima je i 12 onih koje je podnela vlada koja je prihvatila devet poslaničkih predloga.

Među vladinim amandmanima nalazi se i predlog da se u razdelu koji se odnosi na garancije za zaduživanje Srbijagasa radi održavanja tekuće likvidnosti, smanje rashodi sa 200 miliona evra na 200 miliona dolara.

Vlada je amandmanom predložila i izmenu stavke o davanju bankarske garancije Elektroprivredi Srbije za zaduživanje od 100 miliona evra za održavanje tekuće likvidnosti, tako što je predložila smanjenje na 107 miliona dolara i ujedno promenu svrhe uzimanja kredita, i to za učešće u realizaciji druge faze paketa Termoelektrane Kostolac i proširenje kapaciteta rudnika.

U razdelu koji se odnosi na troškove vlade Srbije za plate, dodatke i naknade zaposlenih u Generalnom sekretarijatu, amandmanom je predloženo povećanje budžetskih izdataka sa 157,5 miliona dinara na 163,1 milion, a za usluge po ugovoru traženo je povećanje troškova sa 36 miliona na 44 miliona dinara.

Vlada je uložila i amandman na troškove Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kojim je zatraženo povećanje troškova u budžetu za skoro 17 miliona dinara, a u razdelu troškova Ministarstva energetike amandmanom je predložena preraspodela troškova.

Amandmanom vlade predložena je i preraspodela troškova Ministarstva kulture i informisanja, jer je analizom utvrđeno da tokom 2014. neće biti utrošena planirana sredstva predviđena za rekonstrukciju i sanaciju ustanova kulture, tako da je oslobođen deo sredstava od oko 1,5 milijardu dinara koja će biti utrošena na druge projekte u kulturi.

Predlog budžeta, koji bi skupština trebalo da usvoji do 15. decembra, predviđa deficit od 182,5 milijardi, ili 4,6 projektovanog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Prihodna strana iznosi 930 milijardi dinara, a rashodi 1.113 milijardi.

Srbija će naredne godine, prema projekciji budžeta, ostvariti blag privredni rast od jedan odsto, pre svega zbog nedovoljne ekspanzije investicija i realnog pada lične i državne potrošnje.


B92

Foto: Milan Obradović / Beta

Pogledajte još