Novo izdanje stripa o Tintinu

Taj primerak je objavljen u nastavcima u belgijskom listu Soar još 1943. i 1944. godine u crno-beloj varijanti. Primerak stripa “Sedam kristalnih kugli” (Les sept Boules de cristal) objavljen je 1948. godine.

Avanture Tintina su prodate u 230 miliona primeraka.

Avanture Tintina se prvi put pojavljuje 1929. godine. Do 1983. godine, kada je preminuo Erže, izašla su 23 stripa, a naknadno još sedam, koje nije nacrtao Erže.

(Beta-AFP)