Za godinu banke iz Srbije povukle milijardu evra

Razlog za smanjenje je nedostatak dobrih klijenata, ali i svesna odluka banaka da manje novca plasiraju u Srbiji, navodi list.

Komentarišući te podatke, profesor Ekonomskog fakulteta Nikola Fabris je ukazao da trend smanjenja izloženosti nije prisutan samo u Srbiji, već i u regionu i očekuje da se on nastavi i ove godine.

“S jedne strane, banke imaju višak likvidnosti, ali su zbog visokog udela loših kredita jako oprezne pri odobravanju novih zajmova. Zato je sa njihovog aspekta racionalno da vraćaju kredite koje su uzele od svojih matica”, objasnio je on.

Fabris je dodao da, s druge strane, ima i nekih matičnih banaka koje su same u problemima, pa su im potrebna likvidna sredstva koja mogu da dobiju od svojih filijala u Srbiji i drugim državama regiona, i zato je realno očekivati da se takav trend nastavi i ove godine.

Izvor: Blic