HAG: Šešelj da se obaveže da će poštovati uslove za oslobađanje iz pritvora

Šešelju je raspravno veće dalo rok od tri dana da to učini u pisanoj i pravno obavezujućoj formi, što je ranije zatražila Vlada Srbije kao uslov da Tribunalu da garancije za Šešeljevo privremeno oslobađanje.

Šešelj je ranije već izjavio da nijedan od tih uslova neće poštovati, uz obećanje da jedino neće napuštati teritoriju Srbije.

U jutros objavljenom dokumentu, raspravno veće Tribunala kao uslove za Šešeljevo privremeno oslobadjanje navelo je, izmedju ostalog, "kućni pritvor", oduzimanje pasoša, policijsku pratnju pri bilo kakvom pokretu iz medicinskih razloga, zabranu kontakta sa svedocima i žrtvama i javnog razmatranja njegovog slučaja, osim sa članovima tima za odbranu.

Prema zahtevu Tribunala, Šešelj će, takodje, morati da se striktno povinuje svakom zahtevu srpskih vlasti kako bi im omogućio da poštuju obaveze koje im nameće odluka o privremenom oslobadjanju.

Uslov čije poštovanje Tribunal zahteva je i da se Šešelj vrati u Hag onog datuma koji Veće bude odredilo, kao i da se strogo pridržava svakog naloga Veća kojim bi se izmenili uslovi puštanja na privremenu slobodu ili kojim bi se ta sloboda okončala, navodi se u odluci.

U obrazloženju odluke, Veće podseća da je 13. juna pozvalo strane da se izjasne o mogućnosti privremenog oslobadjanja Vojislava Šešelja, nakon čega je Šešelj, 17. juna, saopštio da odbacuje sve garancije koje bi mu dala Republika Srbija.

Veće, dalje, navodi da je Tužilašto 20. juna podsetilo da je neophodno da optuženi poštuje uslove koje predvidja Član 65 u slučaju da Veće odluči da ga privremeno oslobodi.

Veće je, kako se navodi u obrazloženju, 24. juna pozvalo Vladu Holandije i Vladu Srbije da se izjasne o garancijama za eventualno puštanje optuženog na privremenu slobodu, nakon čega je srpska vlada, 2. jula, izrazila spremnost da pruži te garancije ukoliko se optuženi formalno obaveže da će poštovati odredjene uslove.

Veće je od Šešelja zatražilo da se izjasni, svojeručno i pisanim putem, da će poštovati te uslove.

Predsedavajući sudija Antoneti je odluci pridodao i svoje odvojeno mišljenje, u kojem navodi da, sa njegovog stanovišta, ne postoji nijedna druga mogućnost da se optuženi oslobodi pošto je "apsolutno neophodna primena garancija koje Veće zahteva, a koje se Srbija obavezala da će preuzeti tražeći pri tom, s pravom, da se optuženi obaveže da će ih poštovati".

Sudija podseća da je presuda Šešelju trebalo da bude doneta 30. oktobra 2013, ali da to nije moglo da se realizuje te da su postupak i pritvor zbog toga produženi.

"Smatram da ne postoji nijedan razlog da se optuženi zadržava u pritvoru pošto je njegov proces zatvoren od 20. marta 2012, a presuda treba da bude doneta kada novoimenovani sudija bude potpuno upoznat sa elementima postupka", stoji u odvojenom mišljenju sudije Antonetija.

On, takodje, ukazuje na "automatske posledice" nepoštovanja garancija, a to je da će, ukoliko Šešelj ostane pri stavu koji izneo u podnesku 17. juna, ostati u pritvoru do donošenja presuda, za koju, kako je Antoneti rekao, "niko ne zna kad će biti izrečena".

S druge strane, "ukoliko optuženi pisanim putem pristane na poštovanje navedenih uslova, vratiće se u Beograd", zaključuje sudija.

Sešelj se 23. februara 2003. godine dobrovoljno predao Haškom sudu, gde se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice, koja ga tereti za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja od 1991. do 1993. godine u Hrvatskoj, BiH i Vojvodini.

Od tada je u pritvoru u Sheveningenu, a njegov predmet je i dalje u pretresnom postupku, koji je počeo 2007. godine. Tužilaštvo je krajem 2010. završilo iznošenje dokaza, a optuženi, koji se sam brani, nije želeo da iznosi nikakve argumente odbrane.

Završne reči održane su u martu 2012, a izricanje presude bilo je zakazano za 30. oktobar 2013. godine.

Šešelj je, medjutim, u julu 2013. zatražio izuzeće sudije Harhofa zbog sumnje u njegovu pristrasnost.

Sud je prihvatio Šešeljev zahtev i umesto Harhofa je imenovan sudija Mandiaje Nijang.

Optuženi je početkom godine zatražio da bude oslobodjen ili da sudjenje počne ispočetka jer, kako je naveo, nije pravično da postupak bude nastavljen uz sudiju koji nije pratio postupak od početka.

Izvor: B92

Pogledajte još