Saznajte budućnost i kakva ste osoba iz vlastitog dlana (2. deo)

Hoćete li imati dug i sretan život, hoćete li se udati, hoćete li biti zdravi, hoće li vas pratiti sreća u životu i hoćete li biti bogati, samo su neka od pitanja na koja bi vaš levi, ali i desni dlan trebao odgovoriti. Hoćete li verovati u to što kažu vaši brežuljci i crte na dlanovima, na vama je, ali činjenica je da čitanje iz dlana može biti vrlo zabavno. U ovom tekstu pisaćemo nešto više o linijama na ruci, njihovom položaju i kako iščitati budućnost iz njih.

Linije na dlanu i njihovo značenje

Svaka linija na ruci ima svoje osobine i značenja, prema obliku i položaju, te u odnosu na druge linije, posebno prema glavnim, koje su ujedno i osnova hiromantije.

Linije na ruci dele se na dve grupe: jedna grupa ima horizontalne linije, a druga više-manje vertikalne linije. Treba ih pažljivo promatrati, kolika je njihova dužina, koji smer imaju, kakve su boje, u kojim se granicama nalaze, jesu li čiste i jednostavne ili ne. Takođe, uvek treba gledati linije na levoj ruci, ali treba obratiti pažnju i na desnu ruku, jer su linije na rukama različite i imaju drugo značenje.

Linija života – počinje između Jupiterovog i Venerinog brega, kojeg u polukrugu i obilazi. Postoji na svakoj ruci.

Ako je linija dugačka, čista i neispresecana, znak je dobrog zdravlja, srčanosti, veselosti, duhovitosti i naravno dugog života. Ako je pak kratka, isprekidana s mnogo kratkih brazdica ili izvijena kao lanac, označava loše stanje zdravlja. Ako je prekinuta na obe ruke, znak je smrtne bolesti, a ako je prekinuta samo na jednoj ruci, znači da ćete preboleti tešku bolest. Ako od nje idu ogranci prema kažiprstu, možete se nadati počastima i bogatstvu. Nekoliko bora, koje polaze s Venerinog brega prema liniji života naglašavaju podložnost zaraznim bolestima. Široka životna linija označava jaku i zdravu osobu, a ako je linija crvena, radi se o vrlo strastvenoj osobi, što ne treba neophodno predstavljati pozitivan kontekst. Žuta linija pokazuje sklonost zaljubljenosti, a crnkasta teškim bolestima.

Linija glave – počinje između palca i kažiprsta i preseca sredinu dlana, a završava između Marsovog i Mesečevog brega. Ova linija pokazuje čovekov karakter, samopouzdanje, sposobnost u životu i njegov način života. Ako je linija dugačka i čista, označava jak i dobar karakter, te pamćenje. Dopire li do kraja dlana, doživećete duboku starost, ali ne bez truda i životnih teškoća. Ako je krivudava, označava osobu prevrtljive naravi. Ako je linija u obliku polukruga i savijena prema srednjem prstu, predstavlja osobu koja je sklona svađama, a ako je samo na jednom mestu iskrivljena, predstavlja osobu koja voli nauku.

Linija srca – Nalazi se ispod samih prstiju i njihovih bregova. Počinje na Jupiterovom bregu, a završava ispod Merkurovog brega. Loš je predznak ako je nemate na ruci. Ukoliko je dugačka, neisprekidana linijama, tačkama znači sreću u privatnom životu, a u protivnom nesreću. Ako je linija na početku jako debela, znak je plodnosti i velike naklonosti drugom spolu. Ako je razgranata na kraju pod malim prstom predstavlja počasti i sretnu starost. Ako se pak od crte odvajaju ogranci k liniji života potrebno se čuvati preterivanja u ljubavi, a ako završava između srednje i prstenjaka, znači podložnost kostobolji.

(old_image)

Linija sreće – često je promenljiva, pa zato treba paziti gde počinje, s Marsovog brega, s korena ruke, s mesečeva brega ili s linije života. Naime, vrlo je važno gde završava, a najčešća pozicija je u centru šake, u prostoru iznad linije glave, ili u delu iznad linije srca ili pak na jednom od četiri brega ispod prstiju.

Ako linija počinje na Venerinom bregu, označava sreću u ljubavi i u braku. Počinje li na Mesečevom bregu znači sreću u putovanjima. Ukoliko je iskrivljena ukazuje na neugodna iskustva od strane dvoličnih ljudi, a završava li na liniji glave, označava dobru i skromnu osobu. Završava li linija sreće na liniji srca, znači sreću u privatnom životu i sretan izbor bračnog druga, a ako se proteže do Saturnovog brega predstavlja dobru zaradu tokom života, ali i predstavlja škrtu osobu. Ukoliko linija sreće odozgo ima ogranke označava bogatstvo, a ukoliko se ogranke ima odozdo znači nesreću i zatvorsku kaznu.

Linija zdravlja – počinje od linije života, prolazi pokraj Mesečevog i Marsovog brega i završava na Merkurovom bregu. Ponekad se spaja s linijom glave. Nema je na svakoj ruci. Često je vrlo slaba i nerazvijena.

Ako je dobro razvijena i čista, označava zdravlje u svakom pogledu, posebno dobar probavni sistem. Ukoliko nije dobro razvijena, tumačenje je suprotno.

Ukoliko počinje od životne linije pokazuje razboritu osobu koji će doživeti dugu starost, a ako izlazi iz Venerina brega označava sretan brak. Ako je pak spojena s linijom glave, ali ne i sa životnom linijom označava vrlo prosečan život, a ako je linija zdravlja spojena sa životnom linijom, a ne s linijom glave, to obećava veliku sreću, a ako je još k tome dupla, označava vrlo zdravog i zaljubljenog čoveka.

(old_image)

Sporedne linije

Linija sunca ili časti – polazi od linije života, k Apolonovom bregu. Češće se umesto jedne linije sunca, na Apolonovom bregu primećuje više manjih linija, koje se zovu „linije slave“

Ako je linija čista i dugačka, znači sreću kod osoba na visokom položaju. Ženskim osobama ova linija označava sretnu udaju.

Venerin ili ljubavni pojas – počinje između Jupiterovog i Saturnovog brega, polukružni je i završava između Sunčevog i Merkurovog brega.

Dugačak, neispravan i isprekidan ljubavni pojas pokazuje osobu koja je veoma naklonjena drugom spolu, a ako je na više mesta isprekidana brazdicama i točkama, znači da je dotična osoba loše sreće u ljubavi i da u tom području neprestano nailazi na prepreke. Ako pojas počinje ispod srednjeg ili Saturnovog brega znači da ćete se oženiti s osobom koja je već izgubila bračnog druga ili sa zrelijom osobom. Ako pojas završava pod prstenjakom označava otmenog bračnog druga.

Linija braka – počinje sa strane malog prsta i ide na Merkurov breg.

Dobro označena jasna linija pretkazuje brak. Ako dolazi bračna ponuda, linija će ići sve od naličja ruke prema malom prstu. Ako je ispod malog prsta označava odbijanje u prosidbi, a ako ide više prema poleđini ruke znači da će mnogi prosci biti odbijeni. Ko nema te linije, šanse za brak su nepostojeće.

Ukoliko linije uopšte nema znak je slabih pluća, jetre i lošeg zdravlja uopšte.

(old_image)

savremena.me

Pogledajte još