Šta znači, šta znači... Ovo su najpopularnija ženska imena u Srbiji

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u najpopularnija imena za devojčice u Srbiji spadajuMilica, Anđela i Teodora, i to u proteklih dvadesetak godina. Kao što vidimo iz spiska, prednjače hrišćanska imena latinskog i grčkog porekla, kao i biblijska starohebrejska imena.

Milica - Staro srpsko ime. Naslanja se na prastari slovenski koren mil-, vrlo produktivan u slovenskim imenima. Ime Milica je jedno od naših nastarijih ženskih imena. Zabeleženo je još pre carice Milice, žene cara Lazara, ali upravo zahvaljujući njoj postalo je popularno. Od ovog imena izvedena su imena: Mila, Milana, Milanija, Miluna, Milja, Miljana, i Minja.

Anđela - Reč je obliku imena Angela koje potiče od grčke reči "angelos" ili "Aggelos" i označava božjeg poslanika ili anđela. na latinskom i italijanskom je deminutiv, odnosno označava malog anđela. Veruje se da se u Srbiji pojavilo u 19. veku, kad i prezime Anđelković.

Teodora - Potiče od grčkog Theodoros, koje se sastoji od "theos" (Bog) i "doron" (dar) – Božiji dar. Po narodnoj tradiciji nadevalo se detetu koga su roditelji dugo i željno očekivali pa ima ga napokon Bog dao.

Jelena - Potiče od grčkog Elene, Helene, izvorno od "hele" - sunčeva svetlost, sjajna, blistava. Prema helenskoj legendi to je bilo ime najlepše žene sveta, kćerke Zevsa - Labuda i Lede, sestre Kastora i Poluksa. Od najstarijih pisanih izvora do danas veoma je često kod svih hrišćanskih naroda. Od ovog imena izvedena su imena: Ela, Elena, Jeka, Jelenica, Jelenka, Jecka, Lela, Lena, Lenka, Lenče i Helena.

Sara - Biblijsko ime. Došlo nam je preko engleskog Sara(h)", iz starohebrejskog "sara" - najviša, istaknuta, čuvena, poznata. Popularno je u zapadnoevropskim jezicima od najstarijih vremena do danas.

Jovana i Ivana - Ženski oblik imena Jovan, nastao od latinskog Johanes (Johannes) koje vodi porekl od grčkog imena Johanes (Ιωαννης), a ovo od hebrejskog Johanan (יוחנן). Značenje imena je "onaj kome se Bog smilovao".

Ana - Potiče iz starohebrejskog Hannah (milost, zahvalnost) – plemenita, milosrdna, blagodarna. Ime je majke Bogorodice Marije, pa je preko kalendara postalo popularno i sveprisutno širom hrišćanskog sveta od najranijih vremena do danas. Od ovog imena izvedena su imena: Aneta, Anita, Anica, Anka, Ankica, Anja i Eta.

Marija - Biblijsko ime, koje je nosila Isusova majka. Ovo je veoma zastupljeno ime u hrišćanskim zemljama već vekovima, a ima veliki broj različitih verzija, često u kombinaciji s drugim imenom. Srpski oblik imena nastao je prema latinskoj verziji Maria. Izvorno, u hebrejskom jezik, ovo ime ima oblik Mirjam, u aramejskom Mariam. Postoji tumačenje po kojem je nastalo od reči mar(a), što znači "gospođa" ili "uzvišena". Drugi veruju da je nastalo od staroegipatske reči "mry(t)", što znači "ona koju Bog ljubi", a postoji tumačenje po kojem je hebrejska reč Mirjam nastala od hetitskog imena Maria i da znači "koja je kao koplje".

Katarina - Skraćeni oblik grčkog imena Aikatheríne, koje se sastoji od starogrčkog ái ("uvek") i “a kithara” ("čista"). Značenje imena je, dakle, "uvek čista".

Anastasija - Potiče od grč. Anastasia, ženski oblik od Anastasios - upravo rođen na Uskrs, usršnji. Od ovih imena izvedena su imena: Anastazija, Anastazije, Anastas, Asja, Nasta, Nastas, Nastasija, Nastasije, Nasto, Naca, Staso i Stasa.

Aleksandra - Potiče iz grčkog Alex(ks)andra, ženski oblik od Alex(ks)andros: alex(ks)o (zaštita) + aner, andros (čovek, muževan, muškarac) – zaštitnik ljudi. Od ovih imena izvedena su imena: Aleksa, Aca, Aco, Ksandra, Laca, Laco, Leko, Leksa, Sanda, Sandra, Sandro, Sanja, Sanjin, Sanjica, Saša, Saška, Caja, Caka i Caca.

Kristina - Latinsko ime koje potiče od reči "christianus", a vezano je za grčko "hristiános", što znači hrišćanin, odnosno "pomazan", "pomazanik". Dolazi od imena Hrist.

Tamara - Vodi poreklo iz starohebrejskog "tamar" - palma (urma). Po uticajem ruskog jezika i kulture postalo je u novije vreme izuzetno popularno.

Izvor: pressonline.rs

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.