Da bi vratili ime Srbi u Albaniji moraju da plate 1.000 evra

Na ovaj problem kao na jedno od najdrastičnijih kršenja ljudskih prava u Evropi ukazuje Napredni klub, u svom Godišnjem izveštaju o političkim pravima srpskog naroda u regionu. Kažu, takva diskriminacija se retko sreće.

"U Albaniji su Srbi papirološki Albanci. Ne mogu da upišu srpsku nacionalnost u matične knjige", navedeno je u ovom izveštaju. "Prava srpske zajednice u Albaniji i dalje spadaju među najslabije ostvarena politička prava jednog naroda u Evropi".

Naši sunarodnici u Albaniji uglavnom su naseljeni u selima Retli Boušu i Hamir, a ima ih i u gradu Fijeru. Srbi su u ovoj zemlji pravoslavci, muslimani i katolici. Oni navode primer muslimanske porodice Duljević, koja je odana srpskoj himni i zastavi.

"Albanija je pod uticajem EU, u januaru 2014. otvorila školu sa nastavom na srpskom jeziku ", navedeno je u izveštaju. "Osnovana je u selu Hamil i pohađa je 60 srpskih đaka. Ovo je prvi značajniji korak vlasti prema Srbima."

Za razliku od Albanije, Srbi u Makedoniji uglavnom uživaju zagarantovana manjinska prava. Mada, u proteklih godinu dana njihov položaj se malo pogoršao. Najveći izazov, prema izveštaju Naprednog kluba, predstavljaju asimilacija i pravo na veroispovest.

"Srpska obeležja u protekloj godini bila su predmet napada ekstremističkih i šovinističkih albanskih grupa. Neposredno posle otkrivanja, decembra 2013. godine, spomenik caru Dušanu u centru Skoplja je oštećen, a srpski vladar okarakterisan je kao 'okupator zapadnog Balkana", navedeno je u izveštaju. "Najveći problem predstavlja ispoljavanje veroispovesti i progon predstavnika SPC".

Izvor: B92

Pogledajte još