OTKRIVAMO: Da li BusPlus kontrolori smeju da vas legitimišu

Kontrolor nema pravo:
1. da legitimiše putnike, to pravo prema zakonu ima isključivo policija i komunalna policija
2. da bude grub ili bezobrazan
3. da pretresa putnika
4. da maloletnicima insistira da mu pokažu dokumenta
5. da prisili putnike da plate kaznu bilo kakvim verbalnim ili fizičkim napadom
6. da naredi vozaču da zatvori vrata da putnik ne bi mogao da izađe napolje
7. da upotrebi bilo kakvu silu da bi sprečio putnika da napusti vozilo do dolaska komunalne policije
8. da na bilo koji način dođe u fizički kontakt sa putnikom, svaki takav čin se tretira kao pokušaj protivpravnog narušavanja slobode kretanja ljudi na javnom mestu

Kontrolor nema pravo da Vas legitimiše.
Ovo pravo imaju samo pripadnici policije i komunalne policje.
Možete mu izdiktirati svoje podatke, ali ako ne želite to da uradite kontrolor nema pravo da Vas zadržava dok ne dođe komunalni policajac.

Ustavno pravo svakog građanina je pravo na slobodu i bezbednost.
Naime, u Ustavu RS, u članu 27. stoji: "Svako ima pravo na ličnu slobodu i bezbednost. Lišenje slobode dopušteno je samo iz razloga i u postupku koji su predvidjeni zakonom.
Lice koje je lišeno slobode od strane državnog organa odmah se, na jeziku koji razume, obaveštava o razlozima lišenja slobode, o optužbi koja mu se stavlja na teret kao i o svojim pravima i ima pravo da bez odlaganja o svom lišenju slobode obavesti lice po svom izboru.
Svako ko je lišen slobode ima pravo žalbe sudu, koji je dužan da hitno odluči o zakonitosti lišenja slobode i da naredi puštanje na slobodu ako je lišenje slobode bilo nezakonito.
Kaznu koja obuhvata lišenje slobode može izreći samo sud."

Dakle, niste dužni ništa da čekate i niko ne sme da ograničava vašu slobodu kretanja osim pod posebnim uslovima propisanim zakonom.

Jedino što kontrolor sme da uradi je da Vas izbaci iz autobusa. I tom prilikom nema pravo da ugrožava Vaš fizički ili psihički integritet (recimo da koristi silu, da Vas povredi ili ponižava), već samo da Vam kaže da napustite autobus.

Dužni ste da napustite prevoz, ako ste zatečeni bez važeće vozne isprave i možete biti prekršajno kažnjeni ako ovo ne učinite. Prekršajna odgovornost sledi i ukoliko odbijete da pružite kontroloru svoje lične podatke. Pod pružanjem podataka podrazumeva se da mu kažete ili izdiktirate svoje podatke i ovo i dalje ne znači da kontrolor sme da vas legitimiše.

Kontrolor ima pravo:
1. da ponudi putniku koji je bez karte da plati kaznu, što putnik moze da odbije jer niko osim sudije za prekršaje nema zakonsko pravo da kaznjava građane za bilo kakve postupke
2. da pozove komunalnu policiju

,,Komunalni policajac ima službenu legitimaciju kojom se predstavlja, pokazujući je pre primene ovlašćenja na zahtev lica prema kome ovlašćenje primenjuje”. Ako Vam komunalni policajac nije pokazao službenu legitimaciju, tražite je."

Komunalna policija ima pravo prema zakonu:
1. da izvrši proveru identiteta putnika a na dva načina: uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji se identitet proverava
2. da na osnovu podataka o identitetu putnika, koji je dobila od putnika, podnese prijavu sudiji za prekršaje
3. da pretrese građanina ukoliko postoji “opravdan” povod, pretres mora vršiti lice istog pola
4. da pozove “pravu” policiju, da im pomogne ukoliko to nađu za shodno.

Pored svega navedenog, komunalni policajac ne sme tek tako primeniti silu na Vama. Ili, kako zakon kaže: "Fizičku snagu i službenu palicu komunalni policajac može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad", odnosno, ako je on ili neko drugi napadnut.

Izvor: Vaš advokat.com

Pogledajte još