Kafanske priče

Predstava BIITEF Teatra u režiji Gvozdena Đurića .