28

Norway today

Duodrama savremenog nemačkog pisca Igora Bauersima

Buba u uhu

Legendarna komedija Žorža Fejdoa...

Travijata

Verdijeva opera u četiri čina

Hasanaginica

„Blago onima koji sanjaju, njima nikada ne možeš sve da oduzmeš“

Skakavci

Drama Biljane Srbljanović za temu ima život

Žanka

Predstava o poznatoj srpskoj glumici

Šine

Drama Milene Marković o grupi mladića i devojaka, čije je osnovno obeležje nasilje.