Lenji ste i sebični? Odlično!

1. Lenjost
Ako se koristi pravilno, lenjost može da podstakne na pronicljivost. Može da natera čoveka da pronađe posao koji voli i da ga sprečava da razvlači.

2. Pesimizam
Zdrava doza pesimizma je, u stvari, dobra. Razmišljajući o svemu što bi moglo da krene naopako može da pomogne u planiranju tih situacija i njihovom izbegavanju.

3. Tanki živci
Teško je primiti kritiku, pa je stoga dobro imati “debelu kožu”, kako nas uče. Međutim, potpuno ignorisanje kritika neće vas dovesti nigde.

4. Neuroticizam
Tendencija da se reaguje negativno na pretnje, frustracije, gubitke. Takve stvari mogu loše da se odraze na zdravlje, ali neke studije pokazuju da je moguće da se tako reaguje na pozitivan način, postižući balans uz pomoć savesti.

5. Cinizam
Skeptičnost može da vam pomogne da izbegnete prevare i razne nameštaljke.

6. Rastrojen um
Otežava koncentrisanje na posao, ali takođe može da pomogne u kreativnosti. Kad niste fokusirani uzimate u obzir širi spektar informacija i mislite dalje.

7. Stidljivost
Mnogi gledaju na stidljivost kao na slabost, međutim stidljivi ljudi bolje slušaju i posmatraju od ostalih.

8. Ego
Arogancija je loša, međutim samouverenost je dobra stvar, piše Blic.

9. Sebičnost
Loše je ignorisati druge i misliti samo na sebe. Ali, preterana uslužnost prema drugima može prouzrokovati mnogo stresa. Morate pomoći sebi da biste pomogli drugima.

10. Neurednost
Malo nereda ne vodi do loših rezultata na poslu, kako neki smatraju. U stvari, mnogi ljudi čije je radno mesto malo neuredno su kreativni i mogu da preduzimaju rizične korake.

Pogledajte još