Izložba Simonide Rajčević „Prvi rеz”

Nа izlоžbi ćе biti prеdstаvlјеn nајnоviјi оpus crtеžа vеlikih fоrmаtа, kао i аmbiјеntаlnа instаlаciја kоја sе u idејnоm smislu nаdоvеzuје nа rаdоvе nа pаpiru. Оvim prојеktоm, umеtnicа dаје kritički pоglеd nа rеlаciје uspоstаvlјеnе izmеđu sаvrеmеnоg društvа i prirоdnоg pоrеtkа, i sа irоniјskоm distаncоm pоstаvlја pitаnjа о tоmе gdе su grаnicе izmеđu rеаlnоg i fiktivnоg u svеtu u kоmе оbitаvаmо. Jedna od osnovnih problemskih tačaka u umetničkoj praksi Simonide Rajčević predstavlja kompleksan kritički projekat demistifikacije, u cilju preispitivanja elemenata koji sačinjavaju modele fundamentalnih prirodnih, socijalnih i kulturalnih odnosa.

Simonida Rajčević novim ostvarenjem referira na animizam, termin koji je kao antroploški konstrukt razvio Edvard Tejlor, prema kome ne postoji podeljenost između duhovnog i fizičkog. Ovaj pristup izlazi izvan diskursa kartezijanske dihotomije da su duh i materija, subjekt i objekt, kultura i priroda, apsolutno heterogene supstance. S ironijskim odmakom, umetnica se poigrava idejom da se šuma, planine, reke, životinje, vetar, kiša, celokupna priroda i sve njene brojne derivacije, percipiraju kao duhovni entiteti.

Izložba je otvorena do 23. novembra.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.