Samo za oštro oko: Možete li da pronađete "dildo" na ovim slikama?

/