UNICEF: Svečano otvoreno novoopremljeno Razvojno savetovalište za rani razvoj dece u Zemunu

Na taj način su poboljšani uslovi rada i obezbeđeni neophodni materjali za tim lekara i zdravstvenih saradnikakoji, kroz direktan rad sa decom najranijih uzrasta, prate i stimulišu njihov razvoj.
Savetovalište su danas posetili dr Vesna Knjeginjić, pomoćnicaministra zdravlja, iz Sektora za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu, Severine Leonardi, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiji i prof. dr Branko Kovačević, predsednik Nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije.

- Jačanje sistema usluga za podršku i praćenje razvoja, kao i pravovremeno prepoznavanje razvojnih odstupanja i pružanje ranih intervencija, prioritet su saradnje UNICEF-a i Ministarstva zdravlja. Usluge pedijatara, patronažnih sestara, i pre svega razvojnih savetovališta od izuzetnog su značaja za onu decu koja se suočavaju sa teškoćama i smetnjama u razvoju u najranijim godinama života. Usluge ranih intervencija u velikoj meri mogu da pomognu da se nadoknade kašnjenja u razvoju i spreče dugotrajne posledice. Nacionalni program upravo predlaže širenje mreže razvojnih savetovališta i jačanje njihovih kapaciteta. Moramo se zalagati da u svakom centralnom okrugu u Srbiji imamo jedno razvojno savetovalište - reklaje dr Knjeginjić i zahvalila se Elektroprivredi Srbije i UNICEF-u za podršku.

Lekari i zdravstveni saradnici će koristiti komplet didaktike, koji sadrži više od 30 elemenata, u svakodnevnom radu i igri sa decom.

- Jedan od prioriteta UNICEF-a je rad na unapređenju razvoja u ranom detinjstvu. Podrška roditeljima u stimulaciji razvoja deteta kroz rad pedijatara i patronažnih sestara, kao i usluge razvojnog savetovalištaznačajno povećavaju mogućnost da se teškoće i smetnje u dečijem razvoju na vreme otkriju i umanje ili prevaziđu u najranijim fazama. Podrška partnera iz privatnog sektora nam je dragocena - istakla je Severine Leonardi, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiji.

Direktorka Doma zdravlja Zemun Ksenija Uzunović zahvalila je na dvogodišnjoj podršci koja je obezbedila značajno unapređenje kapaciteta Doma zdravlja Zemun da se intenzivnije bavi razvojem dece u ranom detinjstvu.

- Obuke pedijatara, patronažnihsestara i tima razvojnog savetovališta, intenziviranje saradnje sa drugim sektorima u zajednici, kao i oprema za savetovalištesvakako će unaprediti funkcionisanje našeg tima, omogućiti kvalitetniji rad sa decom i lakšu saradnju sa roditeljima - istakla je direktorka Uzunović.

Elektroprivreda Srbije obezbedila je nov nameštaj i komplete didaktike razvojnim savetovalištima u Zemunu, Kragujevcu i Nišu. Zahvaljujući finansijskoj pomoći ove kompanije, prošle godine je održan i dvodnevni seminar, gde je pedijatrima predstavljen "Vodič za praćenje razvoja" koji značajno unapređuje njihov rad – pomaže im da i kod najmlađih pacijenata prepoznaju probleme u razvoju i zajedno sa roditeljima isplaniraju podršku koja im je potrebna.

- Elektroprivreda Srbije je projekte podrške deci postavila kao prioritet u svom društveno odgovornom poslovanju. Zato želimo da ovaj značajan datum za našu kompaniju, 6. oktobar, dan Elektroprivrede Srbije simbolično posvetimo najmlađima kroz donaciju za tri razvojna savetovališta. Elektroprivreda Srbije posebno je posvećena obrazovanju mladih ljudi, a ovakav vid podrške predstavlja prvi korak na tom putu, jer pravilan razvoj u najranijem detinjstvu olakšava i unapređuje kasniji period učenja i sticanja novih znanja. Naša uspešna saradnja sa UNICEF-om traje već dugi niz godina na različitim projektima, a ovom prilikom želimo da zahvalimo i Ministarstvu zdravlja na iniciranju ovakvih projekata - poručio je prof. dr Branko Kovačević, predsednik Nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije.

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.