Treće istraživanje UNICEF-a o primeni Principa poslovanja i prava dece u Srbiji

Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji, Zoran Đorđević, ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Robert Čoban, predsednik Color Press Group i Zorica Džida, menadžerka za društveno odgovorno poslovanje Vojvodjanske banke na konferenciji o održivom razvoju i društveno odgovornom poslovanju

Istraživanje donosi i preporuku da preduzeća, pored podržavanja aktivnosti koje unapređuju položaj dece, treba da analiziraju i unaprede celokupan uticaj poslovanja na dečja prava koje obuhvata procedure zapošljavanja, određivanje zarada, aktivnosti marketinga, kontrolu kvaliteta proizvoda, odnos prema prirodnim resursima.

Poslovni sektorostvaruje direktan i indirektan uticajna decu, kao korisnika proizvoda i usluga, zapošljavanjem roditelja i članove porodice, kroz zajednicu u kojoj deca žive i izlaganje promotivnim aktivnostima. Kako bi se obezbedio okvir za razumevanje i unapređenje uticaja poslovnog sektora na decu i posvetila veća pažnja povezanosti biznisa i dečjih prava, UNICEF, Save the Children i Globalni dogovor Ujedinjenih nacija razvile su Principe poslovanja i prava dece. Strukturisani u deset oblasti, Principi pozivaju poslovni sektor da decu prizna kao ravnopravne aktere i promovišu sveobuhvatni pristup koji bi kompanije trebalo da primene kako bi osigurale poštovanje i podržavanje dečjih prava na radnom mestu, tržištu, u društvenoj zajednici iživotnoj sredini.

Istraživanje, sprovedeno krajem 2017. godine, deo je napora UNICEF-a da podrži primenu Principa u Srbiji, sagleda oblasti u kojima su ostvarenepozitivne promene i one u kojima je potrebno unapređenje. Rezultati istraživanja ukazuju da u 2017. tek jedna trećina rukovodstva (29%) smatra DOP usmeren ka deci podjednako važnim kao i druge oblasti poslovanja. Uprkos tome, zavećinu preduzeća iz istraživanja(82%) podrška deci predstavlja važan segment društveno odgovornog poslovanja, a za jednu trećinu (38%)deca su prioritet DOP-a:

- u odnosu na istraživanje iz 2015. godine, obim aktivnosti DOP-ausmeren ka decije povećan, i za ove aktivnosti izdvaja se u proseku 42% od ukupnih budžeta za DOP;

- oblasti koje se najviše podržavaju su unapređenje obrazovanja dece (79%), podrška uslugama brige o deci (71%),unapređenje zdravlja/zdravih stilova života (68%) unapređenje uslova za život u zajednici i ulaganje u lokalnu infrastrukturu (64%),i razvijanje svesti o ekologiji (64%);

- pored finansijske podrške, poslovni sektor aktivno podržava decu donacijama robe i opreme (48%), organizovanjem volonterskih aktivnosti (24%) i pružanjem stručne podrške organizacijama koje se bave decom (17%);

- najveći broj preduzeća (88%) čuo je za Principe poslovanja i prava dece, a blizu polovine (46%)je dobro upoznato sa njima;

- kao primeri dobre prakse u 2017. ističu se Telenor, Knjaz Miloš, Telekom Srbije, Vojvođanska banka i Voda Voda, koji su pored zapaženih pojedinačnih projekata radili i na strateškoj primeni Principa poslovanja i prava dece.

Na osnovu nalaza istraživanja proističe i ključna preporuka preduzećima, a to je da je neophodno da u narednom periodu preduzeća, pored podržavanja aktivnosti koje unapređuju položaj dece, treba da analiziraju i unaprede celokupan uticaj poslovanja na dečja prava koje obuhvata procedure zapošljavanja, određivanje zarada, aktivnosti marketinga, kontrolu kvaliteta proizvoda, odnos prema prirodnim resursima.

Preduzeća u Srbiji vide UNICEF kao značajnog aktera na polju unapređenja DOP-a usmerenog ka deci, gde velika većina (92%) smatra da organizacija ima važnu ulogu u podizanju svesti poslovnog sektora. Usled činjenice da je većina preduzeća koja su učestvovala u istraživanju (87%) izrazila želju da proceduralno primeni Principe poslovanja i prava deteta u svom poslovanju, organizacija UNICEF će u nastupajućem periodu u saradnji sa poslovnim i udruženjima koja promovišu DOP u Srbiji propagirati primenu deset Principa poslovanja i prava dece u poslovnom sektoru, s ciljem da podrži njihovo sistemsko uvođenje u strateška dokumenta putem partnerstva, obuka i pružanjem stručne podrške.

Posebna pažnja biće posvećena ka informisanju izvršnog rukovodstva koje će biti mobilisano u zagovaranju Principa, ka pružanju podrške preduzećima koja već izveštavaju o postignućima u DOP-u, i ka saradnji sa Forumom poslovnih lidera oko uključivanja Principa u srpski „CSR indeks“.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.