ALIMS osvojio ISO standard

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) počela je sa primenom normi predviđenih standardom ISO 14.001 : 2004., tačnije normi upravljanja zaštitom životne sredine (EMS). Na taj način ALIMS daje svoj doprinos u zaštiti životne sredine i to putem kontrole uticaja svojih aktivnosti na životnu okolinu. 

Aktivnosti na uvođenju EMS započele su u ovoj ustanovi u decembru 2006. godine, a zvanična provera, tačnije, ocena EMS, obavljena je početkom jula 2007. godine, od strane sertifikacione kuće SGS iz Ženeve, rekla je mr ph Gordana Savić, direktor Službe obezbeđenja kvaliteta ALIMS − a, na jučerašnjoj konferenciji za novinare. 

Rezultati provere pokazali su da je EMS potpuno usaglašen sa zahtevima proveravanog standarda, čime je ALIMS dobila i zvaničnu potvrdu, tačnije, sertifikat o usaglašenosti sa standardima ISO 14001 : 2004. Aktivnosti koje se obavljaju u Agenciji odnose se, da podsetimo, na aktivnosti pre izdavanja dozvole za stavljanje u promet i aktivnosti koje se obavljaju posle stavljanja u promet lekova i medicinskih sredstava.

Kako se u postupku laboratorijske kontrole kvaliteta lekova, prema definisanim analitičkim metodama, koriste opasni hemijski rastvarači, toksične čvrste supstance i nastaje potencijalno opasan hemijski, biološki i farmaceutski otpad, obaveza Agencije je bila da pokaže i da na adekvatan način čuva, koristi i uništava ove potencijalne zagađivače životne sredine. Zato je kao jedan od najznačajnijih projekata početkom 2007. godine započet postupak implementacije zahteva standara ISO 14001:2004, koji se odnose na sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. 

U postupku implementacije zahteva pomenutih standarda obavljena je identifikacija aspekata životne sredine, odnosno onih mesta gde postoji potencijalna mogućnost zagađenja okoline, a izvršen je i eksterni monitoring na emiterima u vazduh i ispustima otpadnih voda u ALIMS−u. Izmerene koncentracije daleko su ispod graničnih vrednosti emisije za date štetne i opasne materije, te samim tim ne dovode do prekoračenja graničnih vrednosti emisije za date parametre. („Pregled“)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.