Buskard sistem „pametnih karata“ u javnom prevozu

Buskard je integralni informacioni sistem u javnom gradskom, prigradskom i međugradskom prevozu, delo domaćih stručnjaka udruženih sa kolegama iz Hrvatske, rekao je juče na prezentaciji ovog sistema, direktor preduzeća Penta sa sedištem u Puli, Mladen Pamić.
Pored Pente, novosadski Novatronik i zagrebački Princ kard sistems su nosioci odnosno realizatori projekta pod nazivom Alijans Buskard Sistem koji zapravo objedinjuje izradu, programiranje i prodaju svih vrsta putnih karata.
Ovaj sistem koji se uveliko primenjuje u svetu znači registrovanje beskontaktnih i prodaju papirnih karata u prevozu, kontrolu korišćenja i prodaje karata u vozilima i nadzor te kontrole, kao i prikluplajnje podataka iz opreme u vozilima, blagajnama, kioscima i obradu podataka za finansijske i statističke izveštaje. Ovaj sistem takođe evidentira istakanje goriva i prati potrošnju goriva po vozilima, prati lokaciju vozila i automatski najavljuje dolazak na stanicu, a ima i „interni sistem“ informisanja putnika preko LED i FLIPDOT sistema i SMS poruka.
Važna funkcija za mendžment ali i zaposlene je registracija i obračun radnog vremena vozača i drugih radnika, a kao posebna usluga navodi se informatička podrška za rad autobuskih stanica, pozadinskih kancelarija i servisa.Veza između svih ovih funkcija je beskontaktna RF kartica koja kao nosilac informacija kruži u sistemu i omogućava jednostavnu i brzu identifikaciju svih učesnika u saobraćaju, kako putnika tako i zaposlenih, istakao je Pamić. On je dodao da je u sistemu predviđeno korišćenje beskontaktnih plastičnih kartica za više vožnji, koje mogu biti: vrednosne i relacijske za više vožnji i papirnate za jednu vožnju.Sistem bazira na identifikaciji putnika preko pametne kartice u čijoj memoriji se nalaze svi potrebni podaci.(„Pregled“)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.