Veći carinski nadzor

Vlada Srbije donela je uredbu o posebnim uslovima za tranzit određenih derivata nafte, kojom je predviđeno da se posebne mere carinskog nadzora i kontrole primenjuju bez diskriminacije u odnosu na poreklo i odredište proizvoda i da se izbegnu nepotrebna zadržavanja, objavljeno je u novom "Službenom glasniku". Predviđeno je da se uvoz i izvoz derivata vrši isključivo preko graničnih prelaza, odnosno carinskih kontrolnih punktova i ispostava Batrovci, Bogojevo, Vatin, Gradina, Karataš, Mali Zvornik, Preševo, Srpska Crnja, terminal Horgoš i kontrolni punkt Gostun. 

Derivati nafte mogu se upućivati sa graničnih prelaza u unutrašnjost zemlje samo u carinske ispostave koje su zakonskim propisima određene i kao pretovar derivata nafte, zbog promena vida prevoza. Otpremna carinarnica određuje najkraći put do odredišne ispostave, i to isključivo iz magistralne mreže puteva. Ona, takođe, određuje rok u kojem roba mora biti dopremljena na odredište, vodeći računa o planu puta i saobraćajnim propisima. Taj rok obavezuje i druge carinarnice, koje ga ne smeju menjati. U slučaju više sile, prevoznik može promeniti put, o čemu obaveštava najbližu carinarnicu, koja će to uneti u jedinstvenu carinsku ispravu. Ako se u toku puta nenamerno oštete carinska obeležja, prevoznik će obavestiti nadležnu carinarnicu, koja će staviti nova obeležja. U slučaju neposredne opasnosti, zbog koje je potrebno odmah istovariti celokupan teret ili jedan deo, prevoznik može to uraditi na ličnu odgovornost, o čemu mora da obavesti najbližu carinarnicu, koja će u jedinstvenu carinsku ispravu uneti zabelešku o tome, navedeno je u uredbi. Otpremne i odredišne carinarnice odmah po odobrenju tranzita, odnosno, dopremanju derivata nafte, dužne su da o tome hitno obaveste Upravu carine. 

(Tanjug - "Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.