Prelepo

Ovo je putovanje problematičnog čoveka koji se bori da pomiri očinstvo, ljubav, duhovnost, kriminal, krivicu i smrtnost u opasnom podzemlju moderne Barselone. On se izdržava od novca stečenog van zakona, njegova žrtva za svoju decu ne poznaje granice.

Kao sam život, ovo je zaokružena priča koja se završava tamo gde počinje. Kako sudbina okružuje njega i one koje vara, bleda iskupnička svetlost puta obasjava zaostavštinu darovanu od oca deci i roditeljska ruka koja upravlja životnim koridorima, bilo svetlim, lošim ili divnim.

Pogledajte još