Primena biomimetičkih formi pri stvaranju umetničkog dela

Ana Vrtačnik / Taktilni dijalozi u SULUV-u

Doktorski umetnički projekat Taktilni dijalozi - Primena biomimetičkih formi pri stvaranju umetničkog dela bavi se istraživanjem taktilnih vrednosti kroz kontrast formi, tekstura i materijala, kao i mogućnošću prevođenja preuzetih organskih formi, odnosno biomorfnih i zoomorfnih oblika, u biomimetičke umetničke forme unutar slike, crteža, skulpture i instalacije građene od mekih, prirodnih materijala. Istraživanje se posebno bavi vizuelnom estetskom vezom između prirodnih formi i formi umetničkog dela, mestima njihovog preklapanja i preplitanja, kao i mogućnošću interpretacije preuzetog vizuelnog materijala i pretvaranja istog u umetnički sadržaj. 

Biografija:

Ana Vrtačnik rođena je 1991. godine u Sarajevu. Osnovne i master studije slikarstva završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Trenutno je apsolvent na doktorskim studijama likovnih umetnosti  gde se bavi istraživanjem primene biomimetičkih formi i prirodnih mekih materijala kroz formu slike, crteža, skulpture i instalacije.  Zaposlena je kao viši stručni saradnik na katedri za slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Do sada je imala brojne samostale i grupne izložbe, kolaboracije i publikacije sa različitim umetnicima, kustosima, institucijama i galerijama širom sveta ( Kina, Švajcarska, Belgija, Holandija, Austrija, Danska,  Sjedinjene Američke Države, Kanada, Španija...). Dobitnica je nekoliko nagrada iz oblasti umetnosti.

 

https://www.anavrtacnik.com/

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.