Eurobank posvećenost održivom razvoju i zaštiti životne sredine

Na današnji dan, svet obeležava Dan planete zemlje. Ovaj praznik ustanovljen je 1970. godine, kada su pod vođstvom američkog senatora Gejlorda Nelsona u SAD održane prve masovne demonstracije za zaštitu životne sredine na kojima je učestvovalo više od 20 miliona ljudi. Danas, više od pola veka kasnije, potreba za očuvanjem životne sredine i podizanje ekološke svesti nikada nisu bili aktuelniji. Sve je veći broj pojedinaca i kompanija koji shvataju značaj odgovornog ponašanja prema svojoj okolinii svojim delovanjem doprinose smanjenju negativnih efekata i indirektnog uticaja na životnu sredinu.

Eurobank je od osnivanja u Srbiji 2003. godine veliku pažnju posvetila društveno odgovornom poslovanju, sa posebnim fokusom na zaštitu životne sredine. Iako je korišćenje energije i vode, kao i ostalih prirodnih resursa tokom prošle godine usled novih uslova poslovanja i prelaska na rad od kuće bilo smanjeno, Banka je nastavila da sprovodi ustaljene prakse i mere iz oblasti zaštite životne sredine, kako bi ublažila negativne efekte na okolinu.

Kako je optimalna potrošnja energije jedan od uslova održivog poslovanja, Banka nastoji da kroz sprovođenje programa za upravljanje energijom i smanjenje potrošnje energije utiče na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Ugradnjom energetski efikasnih uređaja i korišćenjem "zelenog goriva" i čistije tehnologije, Eurobank indirektno utiče na smanjenje emisije ugljen dioksida, a značaj praćenja uticaja na klimatske promene svrstan je u prioritete u borbi za očuvanje životne sredine.

Korak dalje Eurobank je načinila kada je službena vozila zamenila vozilima na hibridni pogon, koji imaju drastično manju potrošnju goriva a samim tim i manju emisiju CO2 u odnosu na klasična vozila na benzinski pogon.

Banka veliku pažnju poklanja procesu recikliranja, kao jednom od načina da aktivno doprinese boljoj i zdravijoj životnoj sredini. U svim ekspoziturama i poslovnim zgradama, Eurobank primenjuje program upravljanja čvrstim otpadom, koji podrazumeva sakupljanje i reciklažu papirnog i plastičnog otpada, istrošenih tonera i odbačene električne i elektronske opreme. Samo tokom prošle godine,reciklirano je oko 4,5 tona papira i otpremljeno je na reciklažu oko 2 tone električnog i elektronskog otpada.

Primena programa za zaštitu životne sredine i pozitivan odnos prema održivom razvoju ogleda se i u stavu zaposlenih Banke, koji racionalnim korišćenjem prirodnih resursa u značajnoj meri doprinose smanjenju emisije štetnih materija. Pored toga, tradicionalnim učešćem u globalnoj inicijativi "Sat za našu planetu" i isključivanjem svetala na jedan sat, podržavaju ideju da je jedino udruženim snagama moguće ograničiti čovekov uticaj na planetu, te da mali koraci mogu imati ogroman uticaj, ukoliko zajedno delujemo i delimo iste ciljeve.

Izvor: Promo
Foto: Promo

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.