Prijave od 28. januara

Javni poziv za građane biće objavljen 25. januara, a prijave na 3.500 šaltera pošta moguće su od 28.  januara do 31.  jula. Kazne za davanje netačnih podataka - od pet do 10.000 dinara.

Poziv za prijavu punoletnih građana za sticanje prava na besplatne akcije biće objavljen 25. januara, a prijavljivanje će trajati od 28. januara do 31. jula ove godine, precizirano je usvojenim uredbama kojima se reguliše postupak evidentiranja građana i radnika šest javnih preduzeća koja su predmet privatizacije. Predviđeno je da se građani prijavljuju lično, na jednom od 3.500 šaltera pošta širom Srbije. Neophodni dokumenti su lična karta i kartica banke s važećim računom, a svaki pojedinac će potpisivati numerisani obrazac u dva primerka, od kojih jedan ide Agenciji za privatizaciju, kako bi se podaci proverili, a drugi ostaje podnosiocu zahteva. Traži se i dostavljanje broja dinarskog računa, na koji će biti uplaćivan novac od besplatnih akcija, obrazložio je ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. Građani u inostranstvu prijave podnose diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a nepokretne osobe evidentiraće posebna komisija, sastavljena od predstavnika Ministarstva rada i socijalne politike, Pošte i Nacionalne službe za zapošljavanje. 

Protiv lica koja budu neovlašćeno posredovala u prijavljivanju za akcije, odnosno uzimala proviziju, biće pokrenute krivične prijave, a predviđena je kazna zatvora od tri godine, dok za građane koji budu davali netačne podatke novčana kazna iznosi od pet do 10.000 dinara. Za radnike pošta i diplomatsko-konzularnih predstavništava koji ne budu poštovali predviđenu preoceduru kazne su od 10.000 do 50.000 dinara. Agencija za privatizaciju će građane koji ostvare pravo na ove akcije upisati u evidenciju nosilaca prava i do 31. decembra im izdati potvrdu, koja će biti dostavljana na kućne adrese. 

Sadašnji i bivši zaposleni radnici u šest javnih preduzeća koja su predmet privatizacije, prema uredbi, prijavljivaće se u filijalama NSZ-a. Potrebno je da se prilikom prijavljivanja priloži fotokopija lične karte i radne knjižice, kao i uverenje o državljanstvu i potvrda o prebivalištu. Posle objavljivanja javnog poziva prvo će se prijavljivati radnici NIS-a i "Jata", zatim Telekoma i Aerodroma "Nikola Tesla", a na kraju "Galenike" i EPS-a. Predviđeno je, najavljuje Dinkić, da ovi radnici dobiju isti iznos besplatnih akcija kao i svi drugi punoletni građani, ali će imati i dodatnu mogućnost kupovine akcija javnih preduzeća uz popust. 

Vlada bi uskoro trebalo da usvoji i posebnu uredbu, kojom će se regulisati isplata sredstava od prodatih akcija do sada privatizovanih preduzeća, a prema proceni, u privatizacionom registru je sačuvano besplatnih akcija u vrednosti oko 250 miliona evra. I ova kvota će biti podeljena građanima koji do sada nisu dobili nikakve akcije, ali po posebnoj proceduri.

("Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.