Žene čine samo 35% studenata STEAM fakulteta širom sveta, a od ukupnog broja tech zaposlenih, samo je 20% žena

Žene danas čine 20% svih tech zaposlenih u svetu, a upravo ta zanimanja stvaraju najveću vrednost i kreiraju novu digitalnu civilizaciju.

Sa druge strane, primeri najrazvijenijih zemalja na svetu, kao i brojna istraživanja, pokazuju da su najuspešnija društva i najproduktivniji, najkreativniji i najinovativniji timovi u kompanijama i institucijama upravo oni u kojima su žene i muškarci podjednako uključeni.

S tim u vezi, postavlja se pitanje zbog čega danas ima malo žena u tim poljima? Da li je situacija oduvek bila takva? I da li ima prostora za njeno unapređenje?

U 19. i 20. veku žene u Evropi i SAD su započele aktivnu kampanju za svoja prava na jednake obrazovne mogućnosti. Nakon toga, prvi put otvoreni koledži za devojke stvaraju nove mogućnosti, priliku da žene rade zajedno sa muškarcima i zajedno sa njima učestvuju u razvoju znanja u STEAM oblastima – nauci, tehnologiji, inženjerstvu, umetnosti i matematici. Razmislite o imenima kao što su Ada Lovelace, engleska matematičarka i prva računarska programerka; ili Rosalind Franklin, britanska hemičarka poznata po doprinosu istraživanjima radi razjašnjavanja strukture DNK; Grace Hopper, poznata i kao "Queen of Code" koja je koristila svoje programerske veštine tokom služenja svojoj zemlji tokom Drugog svetskog rata; Florence Seibert, koja je razvila sistem za prečišćavanje proteina od bakterija tuberkuloze koji je i danas međunarodni standard za testiranje ove bolesti; Antonia Novello, prva žena proglašena sa generalnog hirurga SAD...

Automatizacija preti produbljivanju jaza između muškaraca i žena

Gde su danas Ada, Grace i ostale žene koje dominiraju u STEAM oblastima? Po poslednjim istraživanjima, žene čine samo 35% studenata STEAM fakulteta širom sveta, a od ukupnog broja tech zaposlenih, samo je 20% žena. Ova brojka ne bi bila toliko zabrinjavajuća da ne živimo u doba automatizacije u kome će od 50-200 miliona žena biti primorano da promeni svoja zanimanja, do 2030. godine, najpre u više kvalifikovane uloge - McKinsey institut 2020. Kada bi uspele da izvrše ovu tranziciju, žene bi radile produktivnije i bolje plaćene poslove, ali bi i učestvovale u kreiranju neophodnog ekosistema koji podržava generacije oba pola. Ipak, ukoliko procenat žena koje učestvuju u STEAM zanimanjima ne poraste, jaz između muškaraca i žena na tržištu rada će se samo još više produbljivati.

Zašto ne postoji veća rodna raznovrsnost u STEAM-u?

Zbog čega prosečna devojčica u osnovnoj školi kaže da nije dobra u matematici? Zašto se većina devojaka širom sveta ne opredeljuje za dalje obrazovanje iz oblasti nauke i tehnologije? Jedan od glavnih razloga za manji broj devojčica u ovim oblastima jeste nedostatak ženskih uzora. Devojčice se od malena ne susreću sa ženama u STEAM profesiji koje će ih motivisati i postati njihovi role modeli. Pored duboko ukorenjenih predrasuda da su to "muška zanimanja" jedan od razlog jeste i ubeđenje da STEM profesije nisu kreativne. Po Microsoft istraživanjima, 72% devojčica želi posao koji će pružati dobrobit za čitav svet. Kada bi se devojčicama ukazalo na to da STEAM poslovi i jesu usmereni na korist svetu, njihova percepcija kreativnosti i pozitivnog uticaja ovih poslova mogla bi se više nego udvostručiti. Još jedan dobar razlog ovog problema jeste nedostatak praktičnog iskustva. Samo 31% devojčica učestvuje na vannastavnim STEM aktivnostima. Osim reagovanja na pomenute razloge za manjak ženskog interesovanja za prirodne nauke, bitno je proširiti svest o ovom problemu među roditeljima i nastavnicima koji mogu biti značajna podrška i ohrabrenje ženskoj deci da se uključe u zanimanja budućnosti.

AFA u inicijativi uključivanja više devojčica u STEAM

AFA (All forAll) trenutno sprovodi projekat "Kindle equality: Equality in, Stereotypes out" koji ima za cilj da obuči nastavnike i nastavnice u osnovnim školama da koriste rodno-senzitivan jezik i da svojom retorikom ne prave razliku između zanimanja za dečake i devojčice.

Takođe, AFA već tri godine radi na projektu "More Girls in STEAM" koji je posvećen osnaživanju i inspirisanju narednih generacija devojčica i devojaka u ovim oblastima kako bi one podjednako bile zastupljene u kreiranju nove digitalne civilizacije. Podizanjem svesti o važnosti učešća žena u STEAM oblastima, ne samo da učestvujemo u stvaranju inkluzivnog društva sa jednakim mogućnostima, već uključujemo žene u kreiranje novih tehnologija i time sprečavamo rodnu pristrasnosti koja je neizbežna u trenutnim uslovima u kojima dominiraju muškarci. U okviru projekta AFA organizuje tri vrste hakatona:

- Za devojčice osnovnih škola – Hack#teen - Devojčice zajedno sa mentorkama iz tehnoloških kompanija kreiraju rešenja kojima se podstiče zainteresovanost za tehnološka zanimanja i "neutrališu" predrasude da su ona samo za dečake. Svake godine učestvuje više od 50 devojčica iz cele Srbije a većina njih, gotovo 80% dolazi iz manjih gradova.

- Za devojčice srednjih škola – Global Girls Hackathon - Ove godine će se u okviru prvog AFA Global Innovation Foruma organizovati globalni hakaton za srednjoškolke tokom kog će učenice ne samo raditi na izazovnom tehnološkom rešenju, već će imati priliku da steknu uvid u najtraženija tehnološka zanimanja koja donosi industrija 4.0 i digitalna civilizacija i na taj način usmere interesovanja za dalje školovanje ka STEAM oblastima.

- Hakaton za studentkinje sa tehničkih, tehnoloških, umetničkih i biznis fakulteta širom Srbije, GirlsHack – koji im omogućava da u multidisciplinarnim timovima kreiraju inovativna rešenja za ekološke izazove, sajber bezbednost i sl. a organizuje se tradicionalno u okviru Women Leadership Summit.

Kako bi se omogućilo da projekat živi kontinuirano i bude mesto okupljanja interakcije i podrške devojčicama i devojkama koje su zainteresovane za STEM i mesto susreta sa mentorkama i uzorima, AFA okuplja zajednicu zainteresovanih pojedinaca eksperata, kompanija, institucija da učestvuju u kreiranju i realizaciji platforme. U tom smislu je pre dve godine uspostavljeno i strateško partnerstvo sa Ministarstvom za Telekomunikacije kao i sa brojnim partnerima poput Telenor Fondacije, NCR, TeleGroup i mnogih drugih. Ukoliko i vi želite da postanete deo zajednice koja je posvećena ekonomskom osnaživanju žena kroz inovacije i tehnologije, kontaktirajte AFA putem mejla office@afa.co.rs

Izvor: Promo
Foto: Promo

Pogledajte još