Preti li čovečanstvu novi soj bakterije ešerihije koli?

On nove vrste bakterije ešerhije koli do sada je umrlo 35 pacijenata, dok više stotina ljudi ima trajno oštećenje bubrega,

Činjenica je da je ešerihija koli korišćena u genetskom inženjeringu i da godinama upozoravam šta će se dogoditi ako genetsko inženjerstvo izmakne kontroli naučnika – rekao je Jošt.

On je objasnio i na koji način je stvorena bakterija koja je otporna na sve poznate antiibiotike.

Ovaj soj ešerihije je nastao horizontalnim prenosom gena iz bakterije Šigela. Takvim horizontalnim prenosom došlo je do kombinacije 'nezgodnih gena', pa je u novoj bakteriji ešerihije koli utvrđeno postojanje gena NDM-1, koji nosi otpornost prema antibioticima – rekao je Jošt.

Prema njegovim rečima, ne postoji nijedan antibiotik koji bi bio jači od tog gena i ukoliko bi se on proširio horizontalnim prenosom, predstavljao bi stvarnu opasnost za ljudski rod.

Jošt upozorava da poslednja istraživanja iz Indije govore o dvadesetak bakterija koje nose taj gen.

Osobina tog gena je da vrlo lako preskače s jedne vrste na drugu. Danas se smatra da bi Svetska zdravstvena organizacija tom pitanju morala da da prioritet. Činjenica je da je nova Ešerihija pobegla iz laboratorije, i da krivac za to nije španska poljoprivreda, kojoj su hteli da podvale – kaže Jošt.