Marković u sukobu interesa

Agencija za borbu protiv korupcije odbila je zahtev Markovića za davanje saglasnosti za obavljanje drugog posla, jer je zaključila da ministar kulture može da dodje u situaciju da direktno odlučuje o pravima i obavezama izdavačke kuće u kojoj namerava da nastavi sa obavljanjem posla urednika.

Kako se navodi, Marković u okviru nadležnosti ministarstva obavlja poslove unapređenja kulture i umetničkog stvaralaštva, obezbeđivanja materijalnih osnova za delatnosti kulture, razvoja i unapređenja književnog stvaralaštva, izdavačke delatnosti, stvaranja uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava predpristupnih fondova EU, donaciju…

Na taj način, Predrag Marković može da dodje u situaciju u kojoj ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na njegovo obavljanje javne funkcije na način koji ugrožava javni interes, ističe se u rešenju Agencije.

Ocenjeno je da bi time on ugrozio savesno, odgovorno i nepristrasno vršenje javne funkcije ministra kulture i ugrozio bi poverenje gradjana u lično savesno i odgovorno delovanje na funkciji na koju je izabran.

BEOGRAD, 24. juna 2011. (Beta)