Investitorima ubuduće manji profit

Banka za međunarodna poravnanja čije je sedište u Bazelu, kaže da će nova pravila za banke – postepen rast rezervnog kapitala, verovatno dovesti do manjih profita investitora.

Ta banka, krovna organizacija velikih svetskih centralnih banaka, takođe kaže u godišnjem izveštaju da se uprave banaka i akcionari tome još nisu prilagodili.

U tom dokumentu se kaže da će kamata morati da se podigne radi “jačanja monetarne politike – da bi odolela inflatornim pritiscima i smanjili rizici po finansijsku stabilnost”.

Ta ustanova je posavetovala centralne banke širom sveta da uskoro povećaju kamatne stope da bi se inflacija stavila pod kontrolu.

Zadržavanje kapitala bi smanjilo novac koji banke mogu da pozajmljuju i ulažu, ali bi poboljšalo njihovu sposobnost da izdrže udar u slučaju neotplaćivanja kredita ili investicija.

BAZEL, 26. juna 2011. (Beta-AP)