Inflacija pod kontrolom

Narednih meseci inflacija je u rukama spoljnih faktora i Narodne banke Srbije, dnevno kretanje kursa zavisiće od političkih događaja, a kurs će srednjoročno biti određen nivoom restriktivnosti monetarne politike. Jačina dinara dugoročno će zavisiti od nastavka reformi i stvaranja uslova za normalnu privrednu aktivnost, potvrdio je juče "Privrednom pregledu" guverner NBS Radovan Jelašić. Narednih meseci NBS mora, može i hoće da garantuje stabilnost, pošto je njen osnovni cilj "postići i održati stabilnost cena". 

Na dugi rok, naravno, i ekonomski rast i snagu dinara odrediće, pre svega, reformski potezi vlade, koja u tome ima ključnu ulogu. Veće su šanse za rast nego za pad kamatnih stopa. Zemlja ima nezavisne institucije, poput Narodne banke Srbije, koje su garant makroekonomske stabilnosti i koje ne interesuju ni dnevna popularnost, ni političke kalkulacije. NBS je spremna za dodatnu restriktivnost monetarne politike, što će uticati i na kretanje kursa. Devizne rezerve će koristiti u slučaju da kretanje kursa ne doprinosi postizanju projektovane bazne inflacije (u rasponu tri do šest odsto) do kraja ove godine. Pri “krojenju” monetarne politike NBS će imati u vidu manji obim stranih investicija, eventualnu uzdržanost investitora, mogući manji obim trgovine na deviznom tržištu i slično, kako bi amortizovala sve te rizike i obezbedila stabilnost. 

- Monetarnom politikom ćemo inflaciju držati pod kontrolom. Zbog povećanih inostranih rizika ni do sada nismo očekivali dodatnu restriktivnost fisklane politike. Brzina zakazivanja izbora isključuje mogućnost dodatne ekspanzivnosti inflacije u periodu pred nama. Trošiće se ono što je budžetom već opredeljeno i to je dobro. Do kraja godine, uz monetarnu politiku, na ukupni nivo inflacije će presudno uticati kakvu ćemo vladu imati posle izbora i kada će ona biti formirana, odnosno kakvu budžetsku politiku će ta vlada sprovoditi - rekao je Jelašić

("Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.