VS u boljem stanju nego vojske

"Kada pojedinci iz zapadnih zemalja kažu da smo napravili bolju reformu vojske od pojedinih zemalja u NATO, to nije samo kompliment već činjenično stanje. Zemlje koje rade na profesionalizaciji vojske dolaze kod nas kako bi koristili naša iskustva, a reč je i o daleko razvijenijim zemljama poput Nemačke", izjavio je Šutanovac.

Ministar je naglasio da je uspeh u profesionalizaciji Vojske Srbije utoliko veći što se odvija u godini u kojoj je vojni budžet manji za oko 150 miliona evra u odnosu na 2008. godinu.

"Danas je profesionalni sastav Vojske popunjen sa više od 90 odsto pripadnika. Imamo uzuzetno veliko interesovanje, više od tri kandidata na jedno upražnjeno mesto za služenje od septembra, a veliko je interesovanje za pristupanje profesionalnoj vojsci. Proces koji vodimo više od četiri godine završen je na veoma efikasan način"
, ocenio je on.

Otvarajući renoviranu Vojnu ambulantu u Kraljevu, koja zbrinjava 9.300 vojnih osiguranika i za čiju je sanaciju i nabavku nove opreme utrošeno 300 miliona dinara, ministar odbrane je naveo da su za njenu sanaciju sredstva izdvojena iz vojnog budžeta.

KRALJEVO, 27. juna 2011. (Beta)

Pogledajte još