Rad pod lupom revizora

Istraživanje pokazuje stabilan trend korišćenja usluga revizije u poslednje dve godine, dok u ovoj godini predviđa značajan porast korišćenja usluga poreskog konsaltinga (sa 28 na 42 odsto).

Više od četvrtine najvećih srpskih kompanija (28 odsto) je u 2007. godini za usluge revizije angažovalo velike globalne revizorske kuće "Deloitte", PWC, "Ernst & Young", KPMG i BDO, pokazuje istraživanje revizorsko-konsultantske kompanije "Dilojt" (Deloitte), koje je sprovela agencija za istraživanje tržišta "Strategic Puls". Ostale kompanije s liste Top 500 u Srbiji su u prošloj godini koristili usluge lokalnih revizora. Za usluge poreskog konsaltinga nešto više od trećine srpskih kompanija (36 odsto) u 2007. godini angažovalo je "Big 4" kompanije, a ostali su angažovali lokalne savetnike. 

- Cilj ovog "Dilojtovog" istraživanja, koje je sastavni deo većeg regionalnog istraživanja tržišta, bio je sticanje uvida u osnovne trendove tržišta revizije i usluga poreskog savetovanja - izjavila je Aleksandra Kolarić, "Dilojtova" direktorka marketinga i korporativih komunikacija za jadransku regiju. Usled zakonske obaveze, skoro sve velike srpske kompanije (97 odsto) koriste usluge revizije, dok poreski konsalting koristi nešto više od jedne četvrtine, tačnije 28 odsto, najvećih kompanija. Manje od jedne trećine ispitanika ovog "Dilojtovog" istraživanja koristi usluge poslovnog savetovanja (31 odsto), a usluge finansijskog savetovanja koristi nešto više od jedne trećine (37 odsto). Usluge upravljanja rizicima koristi najmanji broj ispitanika, tek 21 odsto. Istraživanje pokazuje stabilan trend korišćenja usluga revizije u poslednje dve godine, dok u ovoj godini predviđa značajan porast korišćenja usluga poreskog konsaltinga (sa 28 na 42 odsto). 

- Procenjuje se da će veličina revizijskog tržišta u 2008. godini ostati slična kao i prošle godine, uz korekciju cena zbog inflacije. Tako u ovoj godini skoro polovina ispitanih kompanija (48 odsto) namerava da potroši isti iznos za usluge revizije kao i do sada, iako možemo da napomenemo da nešto više od jedne četvrtine planira da potroši i do deset odsto više novca - napominje Tatjana Petrović iz agencije "Strategic Puls". Na poreski konsalting većina kompanija (47 odsto) takođe namerava da potroši isti iznos, a nešto više od jedne četvrtine (30 odsto) ispitanika planira da donekle poveća ulaganje u tu vrstu usluga. Istraživanje koje je naručio "Dilojt" sadrži i analizu 25 ključnih dimenzija reputacije "Big 4" kompanija. Ukrštanje tih pokazatelja reputacije s kriterijumom izbora revizorsko-konsultantske kuće daje takozvani Džakardov indeks (Jaccard index), koji ukazuje na ključne atribute reputacije, na osnovu kojih klijenti angažuju revizorsko-konsultantsku kompaniju. 

- Aspekti poslovanja koje klijenti u Srbiji najviše cene su: lako ostvarivanje poslovne saradnje, prevazilaženje očekivanja klijenta, etičko poslovanje, praćenje globalnih trendova u oblasti u kojoj kompanija posluje, kao i to da je kompanija poželjan poslodavac na posmatranom tržištu. Zanimljivo je da, uprkos sve većoj zastupljenosti i prihvatanju značenja društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, klijenti najmanju važnost pridaju donacijama, kao i podršci društvenim i kulturnim dešavanjima, od strane kompanija koje angažuju za konsultantske usluge - zaključuje Aleksandra Kolarić.

("Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.