Ukupan spoljni dug veći za 62,5 milijardi evra

BEOGRAD, 1. septembra 2011. (Beta) – Spoljni dug Srbije na kraju juna 2011. godine iznosio je 22,7 milijardi evra i u procenjenom bruto društvenom proizvodu učestvovao je 74,8 odsto, što je ispod nivoa visoke zaduženosti, objavila je Narodna banka Srbije.

Smatra se da je zemlja visoko zadužena kad učešće spoljnog duga u BDP-u dostigne 80 odsto.

Dug javnog sektora na kraju prvog polugodištva ove godine iznosio je 9,1 milijardu evra i činio je 40,2 odsto ukupnog spoljnog duga. Zaduženost prema inostranstvu države i Narodnoj banci Srbijke je bila 8,4 milijarde evra, a garancije države iznosile su 700 miliona evra.

Prodajom hartija od vrednosti država se u drugom tromesečju zadužila za 54,3 milijarde dinara, tako da je ukupan dug po tom osnovu na kraju juna iznosio 304,9 milijarde dinara.

Ukupan spoljni dug je za 62,5 milijardi evra veći nego na kraju marta, dok je javni sektor povećao zaduženost za 277,1 milion, a privatni sektor smanjio za 214,6 miliona evra.