Kreditna aktivnost banaka povećana šest puta

Kreditna aktivnost banaka sa 267,2 milijarde dinara u 2001. povećana je na 1.660,9 milijardi dinara u 2010. godini navodi se u Izveštaju o razvoju Srbije 2010.

Precizira se da je period kreditne ekspanzije počeo krajem 2004. i da je zaustavljen u četvrtom kvartalu 2008. godine, ali daje trend rasta kreditne aktivnosti nastavljen u 2010. godini.

U 2010. godini plasmani banaka su bili za 27,2 odsto veći nego godinu dana ranije, pri čemu su krediti privredi povećani za 26,7 odsto, a stanovništvu za 26 procenata zahvaljujući subvencijama države.

Ukupna štednja u prvoj dekadi 21. veka povećana je više od 20 puta, sa 330 miliona evra u 2001. na 7,3 milijarde evra u 2010. godini, navodu se u Izveštaju ministarstva finansija o razvoju Srbije.

Beta