Za bezvredne akcije JP

Evidentiranje građana koji žele da se odreknu do sada stečenih bezvrednih akcija, kako bi stekli pravo na besplatne akcije šest javnih preduzeća, počeće danas na šalterima Pošte Srbije. Građani će moći da se prijave na posebno obeleženim šalterima 183 pošte u većim gradovima i opštinama u Srbiji. Uslov za prijavljivanje je da građani po osnovu akcija kojih se odriču nisu ostvarili pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo stečajne ili likvidacione mase i ako tim akcijama, odnosno udelima, nisu raspolagali. 

Ukoliko građani ispunjavaju sve uslove propisane Zakonom o podeli besplatnih akcija i dva navedena zahteva, popunjavanjem obrazaca i overom moći će da se prijave za besplatne akcije. Svi obrasci koje građani treba da dostave mogu se naći na šalterima pošta i internet stranicama Agencije za privatizaciju, odnosno PTT-a. Bliža uputstva o postupku prijavljivanja i odricanja od ranije stečenih akcija, odnosno udela, nalaziće se u filijalama pošta koje su ovlašćene za evidentiranje. Pravo na odricanje od bezvrednih akcija i prijavljivanje za besplatne akcije omogućeno je Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade.

("Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.