Moderni kontakt centar

Ovaj softver omogućava kompanijama da prime, obrade i sačuvaju svaki kontakt s klijentima, kao i da kreiraju vrhunsku bazu podataka, u kojoj će biti smeštene sve neophodne informacije o pozivima i zahtevima klijenata.

KompanijaAlgotech je na konferenciji CRM, održanoj juče u hotelu Hyatt Regency, predstavila TiCat − novo rešenje za upravljanje odnosima s klijentima i tiketing softver namenjen kompanijama koje imaju veliki broj klijenata. TiCat je savremena aplikacija za efikasno upravljanje odnosima s klijentima i tiketing, rekao je tom prilikom direktor Algoteha Aleksandar Bakoč. On je istakao da ovaj softver omogućava kompanijama da prime, obrade i sačuvaju svaki kontakt s klijentima, kao i da kreiraju vrhunsku bazu podataka, u kojoj će biti smeštene sve neophodne informacije o pozivima i zahtevima klijenata. 

Zahvaljujući visokom nivou automatizacije procesa u sektoru brige o korisnicima, primena ove aplikacije dovodi do smanjenja operativnih troškova i mogućih grešaka usled ljudskog faktora. Pored toga, ova aplikacija istovremeno prati žalbe i primedbe korisnika i obaveštava ih o statusu njihovog zahteva. 

- Privredni savetnik je u domenu pružanja konsultantskih usluga putem telefona imao izvesnih problema, jer na klasičnim telefonskim sistemima nismo imali evidenciju ko je korisnik usluge. Uvođenjem savremenog pozivnog centra značajno smo unapredili konsultantske usluge, prvenstveno pretplatnicima, i uveli red u ovu oblast, jer sada imamo kompletne informacije o korisnicima i načinu korišćenja naših konsultantskih usluga - rekao je dr Ratomir Ćirović, direktor kompanije Privredni savetnik d.o.o. i dodao: 

- Veoma je važno napomenuti i to da smo zahvaljujući primeni ovog rešenja značajno proširili broj korisnika naših usluga, jer sada i lica koja nisu pretplatnici časopisa Privredni savetnik mogu potpuno legalno da dobiju tražene informacije pozivom na broj 0900−222600 i plate uslugu kroz redovan telefonski račun. Drugo područje koje smo značajno unapredili su odgovori na pitanja pretplatnika. Uvođenjem tiketing softvera, kao integralnog dela pozivnog centra, sada imamo ažurno praćenje svih odgovora na pitanja pretplatnika, bilo da su ona dostavljena dopisom, faksom, mejlom ili audio-porukom preko pozivnog centra, i potpunu evidenciju pitanja pretplatnika, čime je isključena mogućnost da neko pitanje ostane bez odgovora. 

- TiCat aplikacija poseduje veliki broj korisnih opcija, kao što su kategorizacija i obrada zahteva − tiketa, kreiranje izveštaja i obaveštavanje klijenata o statusu zahteva. Rešenja za upravljanje odnosima s klijentima i tiketing softver predstavljaju osnovu modernog kontakt centra. Velika prednost TiCat programa je njegova fleksibilnost, tj. sposobnost da se integriše u postojeća rešenja renomiranih svetskih proizvođača, kao što su Avaya i Altitude, ali i da funkcioniše kao nezavisna aplikacija. Kao takav, TiCat je idealno rešenje za kompanije s velikim brojem klijenata, kao što su banke, telefonski operateri, internet provajderi, osiguravajuća društva i kompanije koje se bave održavanjem, dakle, sve one kojima je klijent-servis na prvom mestu - rekao je Aleksandar Bakoč, direktor kompanije Algotech. Algotech je prvi regionalni provajder rešenja za kontakt centre u centralnoj i istočnoj Evropi. Nudi telekomunikaciona rešenja za unapređenje odnosa s klijentima na efikasan i profitabilan način. Izuzetno poznavanje i razumevanje potreba lokalnih kompanija omogućava kompaniji Algotech da zadrži lidersku poziciju u centralnoj i istočnoj Evropi.

("Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.