Jednostrane akcije mogu ozbiljno da naruše mir

“Ovo mora da se spreči”, rekao je Tadić otvarajući Beogradski bezbednosni forumu čija je glavna tema “Balkan i globalna bezbednost, šta nam je zajednočko, a šta nas razlikuje?”.

Tadić je istakao da je jedino prihvatljivo rešenje za Kosovo ono koje bi proizašlo iz dijaloga u kojem bi bile prevaziđene razlike.

BEOGRAD, 15. septembra 2011. (Beta)