Izmenjene novčanice od 10, 20 i 200 dinara

Prema saopštenju NBS, novčanice od 10 i 20 dinara će biti paralelno u opticaju sa prethodnim izdanjima tih novčanica od 2006. godine, a novčanica od 200 dinara će biti paralelno u opticaju sa prethodnim izdanjem te novčanice od 2005. godine.

Na licu novčanica od 10, 20 i 200 dinara nema izmena obeležja, a na naličju je izmenjen Veliki grb Srbije, saopštila je NBS.

Kako je rečeno, izmena je u skladu sa Uredbom o utvrdjivanju izvornika Velikog i Malog grba, izvornika zastave i notnog zapisa himne Srbije.

Dodaje se da je, izmenjena i godina izdanja (“2011”) i potpis guvernera.

BEOGRAD, 30. septembra 2011. (Beta)