Do "krštenice" i putem SMS

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da do kraja godine, u saradnji s Mobilnom telefonijom Srbije, planira da omogući plaćanje izvoda iz matične knjige rođenih i ostalih dokumenata ,u preko 50 opština u Srbiji, putem sistema Dinakard platnih kartica. Korisnicima tih kartica je već dve godine dostupan servis dopune pripejd kredita putem SMS poruke. Svaki korisnik Dinakard kartice koji je i korisnik 064/065 mreže, odnosno mreže Mobilne telefonije Srbije − Telekom Srbija, ima mogućnost da jednostavnim slanjem SMS poruke na broj 8585 dopuni svoj ili drugi pripejd telefon u MTS mreži. 

Na ovaj način mesečno se ostvari blizu 100.000 dopuna mobilnih telefona, a svaki korisnik koji se kod svoje banke registruje za usluge SMS dopune ili plaćanja mobilnim telefonom, u narednom periodu dobija 200 dinara kredita na željeni pripejd račun, navedeno je u saopštenju. Na tržištu platnih kartica u zemlji, Dinakard sistem je sa preko 24 miliona ostvarenih transakcija i preko 67 milijardi dinara prometa zadržao visoko učešće. Po ukupnom broju transakcija, Dinakard sistem zauzima trećinu tog tržišta, dok njegovo učešće u broju međubankarskih transakcija iznosi čak 42 odsto u poslednjem tromesečju 2007. godine. Sistem je kraj 2007. godine dočekao s 2,5 miliona izdatih kartica, što predstavlja 44 odsto svih izdatih kartica u zemlji. Korisnici Dinakard platnih kartica na raspolaganju imaju najveću prihvatnu mrežu u zemlji, s preko 2.000 bankomata i više od 53.000 POS terminala na prodajnim mestima. Kartice se najintenzivnije koriste u velikim gradskim sredinama – u Beogradu, Novom Sadu i Nišu ukupno se ostvari čak tri četvrtine svih međubankarskih transakcija u Dinakard sistemu.

("Pregled")

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.