fbpx

Brisati odredbe o posebnoj naknadi

BEOGRAD, 28. decembra 2011. (Beta) - Zaštitnik gradjana Srbije Saša
Janković uputio je u sredu Skupštini Srbije predlog za brisanje
člana 39. Zakona o autorskim i srodnim pravima koji je osnov za
naplatu "posebne naknade" na tehničke i informatičke uredjaje i
opremu zbog takozvanog "muzičkog dinara".

Janković je Vladi Srbije i Komisiji za autorska i srodna prava uputio
i Mišljenje da je potrebno da preduzmu mere kako se "posebna naknada"
ne bi naplaćivala dok Skupština ne odluči o predlogu za brisanje
spornog člana Zakona.

Članom 39. Zakona propisano je da proizvodjači i prodavci
informatičke i tehničke opreme, a preko njih svi gradjani Srbije
koji tu opremu kupuju i koriste, plaćaju "posebnu naknadu".

Pretpostavke za naplatu su da se radi o opremi za koju se "opravdano
može pretpostaviti da će biti korišćena za umnožavanje" autorskih
dela za koja se "može očekivati da će biti umnožavana".

Na spisku opreme na koju se plaća "posebna naknada" su, izmedju
ostalog, fotokopir aparati, štampači, skeneri, digitalni video i
audio rikorderi, a na spisku praznih nosača zvuka, slike i teksta su
sve vrste diskova, kaseta i USB fleš drajvovi.

Zaštitnik gradjana naplatu "posebne naknade" smatra nepravilnom i
štetnom po prava gradjana, jer se njome od gradjana ubira prihod za
nešto što se "pretpostavlja" da će oni činiti sa opremom za koju
se "očekuje" da može biti korišćena za ono što će oni možda
činiti.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.