Nova pravila za državnu pomoć

BEOGRAD, 3. januara 2012. (Beta) – Javna preduzeća i preduzeća u
teškoćama dobijaće od Nove godine državnu pomoć po unapred
poznatim kriterijumima i u skladu sa propisima EU, preneo je portal
EurActiv Srbija.

Vlada je usvajanjem Uredbe o izmenama i dopunama uredbe o pravilima za
dodelu državne pomoći 29. decembra ispunila obavezu iz Prelaznog
trgovinskog sporazuma sa EU, koji propisuje da se pomoć javnim
preduzećima od opšteg ekonomskog interesa kontroliše počev od tri
godine nakon stupanja na snagu sporazuma, odnosno od 1. januara 2012.

Jedno od osnovnih pravila je da državna pomoć, u koju spadaju
subvencije, poreske olakšice, povoljni krediti i garancije, ne sme da
naruši konkurenciju.

Na listi preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa
nalazi se više od trideset preduzeća medju kojima su i javna
preduzeća EPS, JAT ervejz (Airways), Srbijagas, Putevi Srbije, Tanjug
i rudnici Resavica.

Uredba je predvidela da se tim preduzećima može dodeliti naknada za
pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa samo ako imaju
zakonsku obavezu da pružaju te usluge i to po jasno utvrdjenim
parametrima za izračunavanje naknade.

U poredjenju sa EU, Srbija nije dodeljivala veliku pomoć u apsolutnom
iznosu, ali je učešće državne pomoći u BDP-u i dalje je više
nego u EU.